Närbild på en golvbrunn i duschen.

Enduce – en mer hållbar dusch

2008 tittade Henrik Hagman ner på sina fötter i duschen och reflekterade över hur ohållbart det är att vi spolar ut varmvatten i avloppet. Drygt tio år senare lanserade han och konstruktören Gustav Svenson en värmeväxlande golvbrunn med världens högsta verkningsgrad som tar tillvara 75% av energin från vattnet.

I oktober 2023 har Enduce precis startat onlineförsäljning av världens mest effektiva golvbrunnsvärmeväxlare. Skyddad av en handfull patent har man nu en lösning på varmvattenslöseriet som man hoppas att byggindustrin ska ta till sig.

Bakom företaget står tekniska doktorn och uppfinnaren Henrik Hagman och konstruktören Gustav Svensson.

– En smällkall vinterdag drar uppvärmningen av en villa 8 000–10 000 W… tills du sätter på duschen. Då tredubblas effektbehovet så länge duschen pågår. Vi bokstavligen spolar ut energi med duschvattnet. Med vår golvbrunn kan man minska energiåtgången med 75%, samtidigt som vi kapar effekttopparna morgon och kväll som är ett stort problem i energisystemet, berättar Henrik Hagman, produkt- och teknikchef på Enduce.

Porträttbild på man i blå skjorta
Henrik Hagman, Produkt- och teknikchef

Värmeväxlaren använder det använda duschvattnet (gråvattnet) för att värma upp kallvattnet till ca 33 grader på väg till duschblandaren. Där tillför man en mindre del varmvatten för att nå upp till de ca 39 grader man vill ha i en dusch.

Hagmans försökskaniner

Henrik Hagman doktorerade i energiteknik på Umeå universitet samtidigt som han utförde konsultuppdrag som teknisk specialist åt processindustrin för att finansiera utvecklingen av golvbrunnen.

Efter teknisk verifiering och ett inskick av den första patentansökan 2013, var det 2015 dags att installera den första modellen för daglig användning, och sedan dess har familjen Hagmans fem medlemmar duschat med energiåtervinning integrerad i duschen. Inledningsvis fick de vara försökspanel och drog streck på badrumsschemat varje gång någon duschat. Loggboken blev till förbättringar av tekniken steg för steg.

– 2008 kontaktade jag Gustav med mina grundtankar och tillsammans sökte vi pengar och fick stöd för att bygga vår första testanläggning som vi fick ha i ett rum på Umeå universitet.

Patent löser igensättning

För maximal effektivitet ville de använda en gammal, välbeprövad och välutvecklad uppfinning, den så kallade plattvärmeväxlaren. Den teknik som Enduce har patenterat löser olika problematiska aspekter kring användning av just plattvärmeväxlaren. Bland dem en teknik som använder fastighetens varmvattensystem för att spola bort fettbeläggningar från värmeväxlarytorna, och en annan som löser problemet med fiberbaserade igensättningar av värmeväxlaren.

De har även patentsökt en flottörlösning i kombination med en bypasslösning som indikerar när det är dags att rengöra golvbrunnen samtidigt som att golvbrunnen alltid fungerar som sämst som en vanlig golvbrunn om användaren inte skulle sköta sin energiåtervinnande golvbrunn.

– Ett antal ledord har styrt vår design. Vi ville i så stor utsträckning som möjligt använda beprövade, standardiserade, robusta och passiva lösningar. Vi har valt bort allt som ger begränsad livstid som displayer, elektronik, sensorer, utbytesfilter, automatventiler och pumpar. Ett minimum av rörliga delar ger en enkel, bra och tillförlitlig produkt, med så liten skillnad som möjligt jämfört med en vanlig golvbrunn.

Analys bakom IP-strategi

Inget av utvecklingen hade varit möjlig utan deras IP-strategi där fem patent ingår, plus varumärke och designskydd, berättar Henrik Hagman.

– Vi har bland annat fått stöd i två omgångar från energimyndigheten och där är ett krav att tekniken ska komma Sverige till gagn. Då krävs någon form av skydd för idén. Även för privata finansiärer är registrerade skydd ett tungt argument.

Enduce har lagt ner mycket arbete på IP-strategin och bland annat haft stor hjälp av Uminova Innovation, samt Umu Holding, kopplat till Umeå universitetet. Från och med deras andra patentansökan har de också haft ett bra samarbete med patentombudet Kransell & Wennborg.

– För att vägleda oss i vilka länder vi ska skydda våra immateriella tillgångar har vi ett excelark där vi har betygsatt olika faktorer. Det kan tex vara duschvanor, energipriser, kostnad för att söka patent, officiellt patentspråk för ansökningar, invånarantal, köpstyrka och nationella regleringar av byggstandarder, berättar Henrik Hagman.

Täckt in marknader och risker

Utifrån den analysen har de sökt patent i USA och enhetligt patent i Europa. Man har också ansökt i länder som kanske inte i första hand är potentiella kunder men som har en tillverkningsindustri, till exempel Kina och Indien.

– Ursprungligen var planen att licensiera ut tekniken. Men åren gick och trots bra diskussioner med stora bolag tog det ofta stopp i styrelserummen. De såg inte potentialen i tekniken som vi gjorde, vilket slutade med att vi 2021 beslöt att bygga ett eget bolag.  Nu är vi fyra personer som arbetar heltid med Enduce.

Mycket tid har gått åt att få produkten godkänd enligt de rigorösa svenska bygg- och branschreglerna där golvbrunnen som en ny typ av produkt måste uppfylla tre olika regelverk samtidigt.

– Bland de stora byggherrarna och byggbolagen i branschen finns det många följare, men få ledare. Nu hoppas vi att någon stor aktör vågar ta steget hela vägen ut, så att vi kan börja bygga volym på allvar.

Intervjun gjordes 2023.

 

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online