Röda stugor i sommarlandskap
Foto: Falu rödfärg
Produkt bygg | Varumärke

Falu rödfärg – varumärket som målar Sverige rött

Falu rödfärg är ett unikt varumärke med en tydlig koppling till Sveriges historia. Men hur gör man för att ta ett varumärke med så gamla anor in i framtiden utan att samtidigt tappa sina värderingar?

Sinnebilden av Sverige är för många en röd stuga med vita knutar. En stor anledning till att röda stugor är så vanliga i det svenska landskapet är Falu rödfärg.

– Vår största tillgång är vår unika produkt och att den är så knuten till bilden av Sverige. Det är vår uppgift att sprida kunskap om historien och färgens kvalité, samt bevara och utveckla det levande kulturarvet som finns kring det. Vi bygger på insikten om att det är viktigt. Det är där vi har våra kärnvärden, och det är det vi förvaltar och utvecklar, säger Martin Jansson, VD på Falu rödfärg.

Hårt arbete för gott renommé

Falu rödfärg har skyddat sitt varumärke genom flera varumärkesregistreringar hos PRV. En trygghet för att veta att de äger rättigheterna till varumärket, och att ingen konkurrent får snylta på det goda renommé som de har byggt upp. 

Att bli ett välkänt varumärke med gott renommé kommer inte gratis. Det kräver målmedvetet och långsiktigt arbete.

– Vi behöver vara relevanta i framtiden, och inte bara i ett nostalgiskt sammanhang. I det arbetet spelar vårt varumärke och de värderingar som det står för en avgörande roll, säger Martin.

Ett konkret exempel på en sådan satsning är att Falu rödfärg samarbetar mycket med olika arkitekter där modern nyskapande arkitektur kopplas samman med det traditionella.

– Vi ska vara både folkliga och spetsiga, och finnas i snittet mellan nytt och gammalt. Vi vill finnas med där framtidens hembygder skapas och fortsätta vara en färg för alla, förklarar Martin.

Skapar dialog med kunderna

Ett hem är på många sätt ett levande kulturarv, och de senaste åren har intresset för inredning och att visa upp sina hem exploderat i sociala medier. Något som Falu rödfärg har märkt och tagit hjälp av i sitt varumärkesarbete. På Instagram delar engagerade kunder med sig av sina målningsprojekt under #falurödfärg. Något som har gett företaget ytterligare en möjlighet till dialog med sina kunder.

– Kommunikationsvägarna är inte lika tydliga idag som de var förr. Enda sättet är att prova sig fram. Då blir det naturligtvis ännu viktigare att stå stadigt i sina värderingar och vara tydliga med vad vi vill vara, så att vi inte börjar sväva ut i något som kunderna eller vi själva inte känner igen oss i, avslutar Martin.

Intervjun gjordes 2022.

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online