Nöje | Varumärke

Gröna Lund bygger sitt fartfyllda varumärke med hjälp av PRV

Gröna Lunds varumärke genomsyrar hela organisationen. För att vårda det utan att tappa verksamhetens kärnvärden, och för att ingen annan ska ha möjlighet att utnyttja det framgångsrika varumärket, har de tagit hjälp av PRV.

Sockervadd, konserter och förtjusta skrik från karusellerna – ingen sommar är komplett utan ett besök till Gröna Lund. Det stockholmska nöjesfältet är känt över hela världen och ständigt dyker det upp nya attraktioner och presenteras nya, kända namn på de olika scenerna. Gröna Lund är ett starkt varumärke med tydliga kärnvärden – och Joanna Hammar, marknadschef, berättar att det är väldigt viktigt att vårda sitt starka varumärke.

- Att vårda sitt varumärke är extremt viktigt; börjar vi slacka på värderingarna kan det gå snabbt som konsument att få andra tankar om företaget och varumärket. Skulle någon mindre seriös aktör använda våra varumärken kan det skada oss rejält. Då är det väldigt svårt att vinna tillbaka förtroendet. Ett varumärke är levande och det gäller att ha örat mot marken – det är gästen som bestämmer hur starkt vårt varumärke är.

Gröna Lund har registrerat sex varumärken hos PRV, Patent- och registreringsverket. Namnet och logotypen för själva nöjesfältet har självklart egna varumärken, men även namnen på flera av de mest populära åkattraktionerna är varumärkesskyddade hos PRV.

PRV: Att tänka på vid val av varumärke

  • Gör ett ordentligt förarbete om du har internationella ambitioner – du vill inte göra intrång i andras immateriella tillgångar. Välj ett varumärke som inte ligger för nära dina konkurrenter.
  • Kolla upp vad varumärket (ordet, figuren, färgen) kan ha för betydelse och hur det kan tolkas i andra länder. Det är viktigt att det inte väcker anstöt.
  • Ansök om varumärkesskydd innan lanseringen så att du verkligen vet att du äger rätten till det. Det kan bli väldigt kostsamt att byta varumärke i ett senare skede.
  • Använd ditt varumärke, bygg upp det och öka kännedomen om det. Då har du möjlighet att exempelvis sälja licenser och expandera verksamheten.
  • Bevaka dina tillgångar. Du vill inte att dina konkurrenter ska dra nytta av investeringar du har gjort i ditt varumärke.

Slipad immaterialrättsstrategi bakom framgången

För Joanna Hammar är en slipad immaterialrättsstrategi en självklar nyckel till framgång på nöjesfältet.

– Ett företag måste fyllas med värderingar som vi jobbar efter internt och som kunderna ska känna när de besöker oss. För oss handlar det om säkerhet, omtanke, upplevelse och effektivitet. Det genomsyrar hela organisationen, både för anställda och gäster.

Varumärket är en av de immateriella tillgångar som ständigt är med i den vardagliga verksamheten på Gröna Lund, men företaget har även en strategi för hanteringen av andra immateriella tillgångar, som till exempel kompetens och know-how.

– Allt vi gör andas vårt varumärke. Vi jobbar aktivt med det på många fronter, vilket främst har tagit uttryck i jobbet med vårt arbetsgivarvarumärke. Vi vill att våra anställda ska spegla gästernas mångfald, och det ska ge avtryck även i vår rekrytering, bland annat har vi satsat på att anställa personal som är 50+, unga, funktionshindrade och nyanlända.

Intervjun gjordes 2016.

PRV: Därför ska du ta hand om dina immateriella tillgångar

En genomarbetad strategi för hanteringen av företagets immateriella tillgångar kan:

  • användas för att utveckla affärsstrategin
  • skynda på företagets utveckling, genom att möjligheter och brister identifieras
  • göra företaget mer attraktivt för tänkbara investerare och samarbetspartners
  • användas i marknadsföringssammanhang
  • avskräcka konkurrenter

 Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online