Jakebox - visar insidan på utsidan

Förpackningen kan öka försäljningen med över 2300%, det har JakeBox bevisat. Genom att konstruera innovativa CD-konvolut och kortförpackningar knyts ett företagskoncept samman med produkten.

JakeBox grundades 2004 av Jakob Skarin då han uppfann och patenterade ett nytt CD-konvolut som genom en unik klo lyfter fram skivan när fodralet öppnas. JakeBox företagsidé är att skapa dedikerade koncept baserat på kundernas varumärkeslöften.

Förpackningen bär kundens varumärkeslöfte

Rolling Stones, Lamborghini och IKEA är några av JakeBox kunder. Även Telia använder sig av JakeBox, något som ökade deras försäljning av presentkort med över 2300% i jämförelse med motsvarande månad året innan. Lamborghini skapade ett presskit genom JakeBox inför en bilmässa i Frankfurt, dessa såldes sedan på e-bay för 20 euro styck. Det är tydligt att utsidan gör skillnad.

– Vi slåss mot enklare förpackningslösningar som ingen höjer på ögonbrynen för. Liksom vårt patent signalerar verkshöjd signalerar förpackningen våra kunders varumärken. Exklusivitet och något eget.

Immateriella tillgångar en förutsättning för licensiering

Jakob Skarin och JakeBox har patent-, varumärkes- och mönsterskydd i Sverige, liksom i större delen av EU, Kina, Japan, Indien och USA. I och med de immateriella tillgångarna var den ursprungliga företagsidén att sälja licenser men då de potentiella licenstagarna kräver att först få se tydliga bevis för att det går att tjäna mycket pengar, så fick Jakob helt enkelt bygga upp ett eget förpackningsföretag.

Jakob ser sig själv till viss del som "den ofrivillige företagaren". Det krävs uthålligt och målinriktat arbete. Många gånger har han ställt sig frågan vad han ska med sina patent till. De kostar pengar och vad ger de, egentligen? Samtidigt vet han att patenten är en förutsättning för att intressera investerare och licenstagare, utan dem skulle ingen göra affärer med JakeBox.

Bättre rådgivarstöd behövs

Vi backar bandet till 2004. Hade förutsättningarna för JakeBox varit annorlunda med dagens erfarenheter? Jo, det hade det berättar Jakob. Då hade han börjat med att alliera sig med någon som kan marknaden, det vill säga skivbranschen och sedermera kortbranschen, och överlåtit mer ansvar till den aktören. Jakob är övertygad om att kanalen till marknaden är viktigast liksom att någon, i bästa fall rådgivarna i stödsystemet för företagare, kan spelreglerna på marknaden. Det enda viktiga är egentligen att ställa sig frågan "vilket behov finns och hur tillfredsställer vi det – på ett ekonomiskt gångbart sätt?".

– Kan man besvara det – och agera därefter – så blir man nog framgångsrik, summerar Jakob Skarin.

Intervjun gjordes 2014.

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online