Lindhe Xtend – patenterar rörlighet utifrån egna upplevelser

Under devisen ”make it possible” utvecklar Lindhe Xtend flexibla proteser för att ge amputerade möjligheten till ett rörligt liv. Ett strategiskt arbete med patent, varumärke och design är viktiga inslag i företagets utvecklingsarbete.

Som ung förlorade Christoffer Lindhe, utvecklingsansvarig på Lindhe Extend, båda benen och ena armen i en olycka. Som tävlingssimmare bestämde han sig för att fortsätta att vara aktiv, bland annat genom deltagande i Paralympics i Peking 2008 och London 2012.

Men i vardagen var det svårare. Att gå utomhus visade sig vara en utmaning. Christoffer provade många olika protesfötter, men hittade ingen som var riktigt bra. 

Tidigare proteser inte tillräckligt bra

Under sin utbildning till utvecklingsingenjör forskade Christoffer i varför balansen inte var tillräckligt bra i de protesfötter som fanns på marknaden. Han kom fram till att det var den begränsade rörligheten i protesfoten som var problemet.

Eftersom han ville kunna vistas ute och inte vara beroende av rullstol började han, i samarbete med ortopedtekniker och universitet, att utveckla en egen fotprotes. Utvecklingen ledde till en protesfot med större vridförmåga i sidled. Den rör sig mer som en mänsklig fot och som anpassar sig till underlaget om man trampar på något ojämnt.

Inom medicinteknik finns det många aktörer och många produkter. Vikten av immaterialrätt är stor för att kunna etablera sig. För Christoffer och Lindhe Xtend har immaterialrätt funnits med från dag ett.

- I skolan fick vi en grundläggande utbildning i patent. Därifrån var det självklart för oss att när vi tog fram en första protes kollade vi av marknaden genom att göra en tekniksökning. Därifrån gick vi vidare, säger Christoffer och påpekar att de själva gjorde en inledande tekniksökning i patentdatabaser.

PRV har samlat de databaser man som företagare kan använda för att söka efter patent i Sverige och utomlands. För att din uppfinning ska gå att patentera måste den uppfylla vissa villkor. Uppfinningen ska vara ny, ha uppfinningshöjd och kunna tillgodogöras industriellt.

Lindhe Xtend tog i nästa steg hjälp av en patentkonsult, som kunde bekräfta att de var en unik produkt och att det inte skulle vara bortkastat att göra en patentansökan.

- Vi tog hjälp av en patentkonsult för att verkligen få svart på vitt att vi kunde söka patent. Patentkonsulten skrev även vårt patent.

Patentansökan skrevs på engelska eftersom Lindhe Xtend ville att patentet skulle passa på en internationell marknad. Företaget började med att söka i Sverige, och därmed fick de ett startdatum för sitt patent, ett datum som även gäller internationellt. Sedan gick de vidare med PCT-ansökan. Därefter kom de strategiska besluten för vilka marknader man skulle välja att vara aktiv på.

- Granskningstiden på 36 månader gav oss tid att strategiskt välja på vilka marknader vi ville vara på. Det är både svårt och dyrt att välja alla marknader.

Under granskningstiden har ett företag fullt skydd för sina produkter. När Lindhe Xtend gjorde produktuppdateringar valde man att med samma tillvägagångssätt som tidigare att skydda dem.

Viktigt att skydda sitt varumärke

Lindhe Xtend valde att även skydda sitt varumärkesnamn och sin logga.

- Vi skyddade även Xtend, som alla våra produkter heter. Då fick vi ett heltäckande skydd inom vår bransch. Det var viktigt för oss, då all vår marknadsföring och allt arbete vi lägger nere symboliseras i våra varumärken.

De har även skyddat produktens utseende, vilket ger ett bra skydd mot kopior. Sammantaget har Lindhe Xtend haft en strategi att skydda så mycket som möjligt, men utifrån förutsättningarna vara smart i sina val.

Idag utvecklar och säljer Lindhe Xtend flexibla proteser och tillbehör. Deras mål är att ge amputerade möjligheten att leva ett fritt och rörligt liv. Christoffer Lindhe är utvecklingsansvarig på Lindhe Xtend. Han har fått flera priser och utmärkelser för sin innovationskraft. Lindhe Xtend marknadsför och säljer sitt sortiment via specialiserade ortopedtekniska kliniker.

Christoffers tips för ett lyckat immaterialrättsarbete

  • Gör en patentansökning
  • Låt en patentkonsult skriva patentansökan
  • Skriv patentansökan på engelska
  • Välj marknader strategiskt
  • Skydda produktuppdateringar
  • Skydda namn och logga
  • Designskydda konstruktioner

Intervjun gjordes 2016.

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online

Bild: Lindhe Xtend