Patent

Minesto – med tidvattnet som urkraft

Minesto är ett innovativt svenskt företag som utvinner energi ur tidvattenströmmar. Tekniken är unik eftersom den möjliggör energiproduktion även i långsamma havsströmmar där andra tekniker inte kan arbeta effektivt. Lösningen bygger på en undervattenskite som med lyftkraften från havsströmmen flyger i en åttaformad bana. Genom att utnyttja energi i strömmarna driver man en turbin och genererar el på ett sätt som är både effektivt, miljövänligt och nytt.

Värdet i företaget är direkt kopplat till den tekniska grundprincipen med dess kringtekniker. Därför är patentportföljen helt avgörande för bolaget.

Minesto är sprunget ur SAAB i Linköping och Chalmers entreprenörsskola, där forskningsidéer omsätts i praktiken. Tidigt såg man till att skydda den bärande tekniska lösningen med patent. Och därefter har man fortsatt med följdpatent för kritiska delsystem och kringliggande tekniker, till exempel patentering av förankringslösningar och systemkonfigurationer. Alla delpatent hänvisar till grundpatentet och idag har man närmare 90 patent i olika delar av världen. Att patentera har varit avgörande för Minesto och nödvändigt för att attrahera investerare.

Bra hjälp av ombud

Idag samarbetar företaget med etablerade partners i industrisammanhang i EU, Asien och USA och då är patentportföljen en grundpelare för en storskalig satsning, där de centrala frågorna ofta handlar om att bevara och försvara. Från start har Minesto använt en och samma patentbyrå med samma patentingenjörer, som skrivit och format alla patentansökningarna. Idag kan de både tekniken och företaget ingående.

Porträtt på VD Martin Edlund
VD Martin Edlund

Minesto har hela världen som möjlig marknad men det finns vissa områden som är särskilt lämpliga nu i början på grund av de geografiska förutsättningarna med tidvatten och den omliggande industriella infrastrukturen. Martin Edlund, VD på Minesto, berättar att deras mål är att bli ledande inom förnybar energiproduktion och bidra till en hållbar energiomställning.

– Vår teknik är ett nödvändigt inslag för att balansera växthusgaserna med hjälp av den baskraft som tidvatten utgör. Denna teknik tar inget landområde i anspråk, möjlig att implementera på de flesta platser och utgör en viktig del i den globala lösningen för att nå Net zero, säger Martin.

Stort informationsbehov

Utmaningarna med den tekniska lösningen och energislaget som företaget erbjuder är att den är helt ny i de kommersiella och strategiska större elsammanhangen, berättar Martin. Att upplysa brett om energilagring och alternativa tekniker är ett hårt arbete som företaget ägnar sig åt i alla samarbeten. Här efterfrågar man större support från samhällsaktörer för att kunna sätta upp de första kommersiella anläggningarna.

– Den globala energiomställningen kommer inte lyckas utan innovation, slår Martin fast.

Har du något gott råd till en innovativ start-up?

– En teknik-startup har ofta begränsade resurser. Man ska aldrig snåla in på IP-skydden, det är det sämsta man kan göra. Nyttja kvalificerad rådgivning i den tidiga fasen, sök bidrag till att söka patent, det är viktigt! säger Martin.

Intervjun gjordes 2024.

Foton, Minesto.