Teknik | Patent

NSS Water – gör halvledare mer hållbara

En stor halvledarfabrik gör av med lika mycket vatten som två Uppsala. NSS Water i Bengtsfors har patenterat en metod för att ta fram ultrarent vatten som effektiviserar halvledartillverkning och samtidigt kan minska vattenåtgången med 90%.

Halvledare spelar en avgörande roll i all digital teknologi och är oumbärliga i tillverkningen av integrerade kretsar och mikrochips. De utgör hjärnan i otaliga enheter, från smartphones och datorer till bilar och hushållsapparater.

Deras betydelse har gjort dem till spelpjäser i ett globalt maktspel om tillverkningen. Vad man sällan tänker på är miljöaspekten i halvledartillverkning, säger Björn Holmström, VD på NSS Water i Bengtsfors:

Närbild på Björn Holmström
Björn Holmström

– Halvledare tillverkas på kiselskivor i renrum. Ultrarent vatten används i ett stort antal steg i kombination med kemikalier för att få skivorna så rena som möjligt. En stor fabrik i Korea eller Taiwan som gör kanske 200 000 skivor i månaden gör av med lika mycket vatten som dagsförbrukningen i en stad på 300 000 invånare. Man kan aldrig få bort alla partiklar, men ju bättre du lyckas, desto lönsammare process.

Stora vinster med högre kvalitet

Ingen tillverkare vill berätta hur stor del av kretsarna som går till spill, men branschen talar om att upp mot 60% slängs eller blir chip med mindre kapacitet än vad som var målet. Kan siffran minska med bara någon procentenhet finns mycket stora vinster att göra både ekonomiskt och miljömässigt.

– Idag gör man kretsar som är 3 eller 5 nanometer stora. Om du då har smuts i vattnet som är 20 nanometer stort, då förstår du problemet. Som en jämförelse är ett hårstrå 80 000 nanometer tjockt. Vi kan ta bort smuts större än 5–10 nanometer med vår teknik.

NSS Water föddes när Björn Holmströms svärfar gick i pension och de ville göra något arbetsrelaterat ihop. Båda hade teknisk bakgrund, Björn från processindustri bland annat på Ericsson, och kände till problemet med

– Vi började med att undersöka de olika tekniker som fanns på marknaden och fastnade för en teknik där rena vattenmolekyler dras genom ett membran med hjälp av kyla och värme.

Patenterad process

NSS Waters unika teknik är en utveckling av tekniken där man har patenterat process- och designdetaljer som behövs för att industrialisera metoden. De startade företaget 2020. Sedan 2022 arbetar Björn Holmström på heltid i företaget och idag är de tre personer. 80% av komponenterna tillverkar de i Bengtsfors.

– I år testar vi våra första enheter hos företag och labb. Inledningsvis kommer vi att bearbeta den europeiska marknaden eftersom vår teknik är lämplig för forskningsmiljöer. I framtiden räknar vi med att fungera som ett kompletterande steg hos större halvledartillverkare. Vår metod skulle kunna minska vattenåtgången med 90%.

Fick hjälp av inkubator

I Sverige fick de på tidigt stadium kontakt med Innovatum Science Parks i Trollhättan. Man har också fått stöd från Västra Götalands-regionen, Vinnova och smålån från ALMI Företagspartner. I tillägg har man tagit in riskkapital och samarbetar idag med GU Ventures. 2023 vann NSS Water SKAPA-stipendiet.

En majoritet av medlen har gått åt till att säkra de immateriella tillgångarna, berättar Björn Holmström. 2022 gjorde man en första vända med inlämningar. Förutom varumärkesregistreringar har de ett godkänt patent i Sverige och ytterligare tre ansökningar som behandlas just nu.

– Totalt är det fyra PCT-familjer och vi har gått vidare med ansökningar i Europa, Japan, Korea, Kina och USA, vilket är viktiga marknader för oss. Det är en kostsam, men nödvändig process. Vi hade turen att få ett ombud på Brann som var insatt i vår teknik, vilket har varit betydelsefullt för oss. Det har varit spännande att diskutera vår teknik med någon och följa resan från första diskussionen kring vad vi eventuellt skulle kunna skydda, fram till ett godkänt patent.

Strategin för de immateriella tillgångarna var något av det första de gjorde när de fått kontakt med en inkubator.

– Vad är hemligt, vad är mindre hemligt. Vad är värt att skydda? Jag rekommenderar alla att ta hjälp med en genomlysning av ditt företag i ett tidigt skede och göra en flerårig plan.

Om NSS Water lyckas betyder det mer hållbara halvledare i framtiden. Bra för Bengtsfors, Sverige och världen.

Intervjun gjordes 2024. Foto: NSS Water

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online