Abstrakt bild över e-kolv med rosa och lila kemiskt innehåll.
Produkt | Patent

Perstorp: Relevant och snabb granskning

Att få en relevant granskning snabbt för att kunna planera sin PCT-ansökan är kemikoncernen Perstorps viktigaste argument för att välja svenskt patent. Ingvar Sylegård, Head of IP Department på Perstorp Group, förklarar varför.

”One molecule can change everything.” Perstorps slogan står stort på hemsidan och är motiverad av faktumet att kemiindustrins produkter idag finns över hela världen.

– Det är tillspetsat, men någon har sagt att om man ska vara helt fri från någon av Perstorps molekyler får du stå naken i Sahara, säger Ingvar Sylegård.

svartvitt porträtt på man i kostym
Ingvar Sylegård

Som ett världsledande specialkemikalieföretag bidrar Perstorps innovationer med egenskaper till en mängd olika produkter som används varje dag, till exempel sådana som gör att vi kan ersätta farliga mjukgörare i plast, bioförnybara ingredienser eller processer till industrin. Men man gör även slutprodukter som miljöanpassade avisningsprodukter för flygplatser.

Den ”välvilliga partnern”

Perstorp arbetar utifrån två huvud IP-principer i utvecklingsarbetet, dels hur de själva producerar och dels hur värdekedjan nedströms gör bäst nytta av det man producerat. I det första fallet handlar det om att man utvecklar mer interna kemiprocesser som i sig kan leda till patent. En helt central del i det arbetet är att utveckla miljö- men även kostnadseffektiva processer som exempelvis kan ge en konkurrensfördel.

I det senare utgår man snarare från ett kundsegments behov och utvecklar lösningar eller formuleringar för det. I båda fallen måste de förstå hela marknaden och kundkedjan. Den viktigaste frågeställning är: ”hur kan de hjälpa sina kunder med deras problem?” Varumärken blir ofta en viktig del av IP arbetet.

– Vi lägger mycket energi på att formulera vad värdet i en kemisk-teknisk lösning är innan vi tar något vidare till utveckling. Vi är högt upp i värdekedjan och det är avgörande att vi förstår kundernas behov hela vägen ner till slutkund. Vi kan till exempel ta fram en molekyl som används för att göra ett bindemedel som längre ner i kedjan används i målarfärg.

I de fall det inte går att patentera, använder Perstorp istället registrerade varumärken när det passar.

Ingvar Sylegård har inställningen att de IP-insatser som Perstorp gör måste ta hänsyn till hur övriga spelare i marknadssegmentet agerar. Man vill mer ses som en välvillig partner, än kräva absolut monopol på något. Detta eftersom alla leverantörer på marknaden är beroende av att det finns alternativ för att säkerställa sin egen produktion.

Börjar med svenskt patent

Perstorp patenterar oftast kemiska formuleringar eller kemiska processer. I de flesta fall går man vidare med en PCT-ansökan efter att man först sökt svenskt patent. Uppfinningen söks sedan vidare på viktiga marknader såsom Europa, USA och Kina.
– Vi börjar alltid i Sverige. För oss är det otroligt fördelaktigt eftersom vi får ett relevant första föreläggande inom 6 månader från att vi lämnat in ansökan. Det ger oss en indikation om och hur vi ska gå vidare med en PCT och vi får även möjligheten att justera den ansökan utefter det. Det är mycket sällan som till exempel granskning i USA eller Kina hittar något som PRV inte har hittat, vilket ger oss en smidig process, säger Ingvar Sylegård.

Bra dialog utvecklar

Att sökrapporten håller hög kvalitet är till stor hjälp eftersom den hjälper Perstorp att lägga upp den fortsatta strategin.

– Det ger oss en tydlig indikation om hur det kommer att gå. Går den igenom enkelt, satsar vi kanske på att patentera i fler länder. Om det finns hinder, kanske vi väljer att spendera mindre resurser. Vi vill helst ha smidig seglats nedströms och är mindre intresserade av att spendera för mycket av våra resurser på långdragna granskningsprocedurer med överklaganden ute i världen.

Perstorp uppskattar också att PRV:s granskare har möjlighet att ringa upp, och Perstorp dem, om det finns några oklarheter och att man kan ha en dialog, vilket båda parter tjänar på. Samtidigt betonar Ingvar att Perstorp inte är betjänta av att PRV godkänner allt de lämnar in. Tvärt om, man uppskattar nyktra ögon utifrån som granskar deras uppfinningar.

Foto: Artgrid
Intervjun gjordes 2022. 

 

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online