PROSK8 – sonens åkande ledde till patent

I skateboard-världen har slit-och-släng varit standard. PROSK8 vill ändra på det och erbjuda kvalitetsprodukter som håller. Nu har de fått patent på sin innovation.

OSK8 gör innovativa brädor och går mot strömmen i en konservativ bransch. I skateboard-världen har det alltid varit fullt normalt att kassera sin bräda när den blir för sliten och köpa en ny. PROSK8 vill ändra på det och erbjuda kvalitetsprodukter som håller. Grundaren Becket Colon jämför slitaget på en bräda med slitaget på skidors stålkanter eller mönster på däck. I fallet med en skateboard krävs bara ett par timmars åkande innan kanterna är kraftigt slitna. Det gör att åkningen blir lidande. Becket Colon berättar att han och hans son ofta skejtar tillsammans. Han har hela tiden försökt peppa sonen, och vill att han ska tycka det är roligt att åka, utvecklas och testa gränserna för vad han klarar av på skateboarden. För sonen blev det en självklar utmaning att åka bättre än pappa. Självklart blev han då frustrerad när brädan inte ville lyda. Och Becket behövde inte göra några närmare studier av brädan för att se var problemet låg. "Det var brädan som gjorde att han var en dålig åkare", säger Becket Colon.

Lösningen – ett hållbart patent

Lösningen på problemet var en utbytbar kant; en förstärkning som gör att brädan håller längre. Åkaren får en skateboard som blir som ny utan att behöva lägga ut mer än en hundralapp. Bakom den till synes enkla kanten ligger dock mycket utvecklingsarbete. Material och passform måste optimeras för att lösningen ska fungera pålitligt. Becket Colon fick bra rådgivning av det som förut hette Innovation Stockholm (Almi). Där fick han också tips om att göra en tekniköversikt i patentdatabaser för att säkerställa att tekniken inte redan fanns. När allt pekade på att ingen tidigare sökt patent på tekniken skickade han in en egen ansökan.

Efter patent kommer varumärke

Patentet har hjälpt PROSK8 att få in kapital i bolaget och att få ett kvitto på att de var först. Under hela tiden har också varumärkesarbete varit väldigt viktigt, det är det som företaget ska vila på längre fram och som ska kommunicera vad PROSK8 står för. "Patent är viktigt i de tidiga skedena, innan varumärket blivit känt. Sedan är det viktigt att arbeta upp ett starkt varumärke, våra patent kommer på sikt att bli mindre viktiga. Att hitta en patentjurist som kan sätta sig in i, och verkligen förstå vad du håller på med, det är en bra grund", fastslår Becket Colon.

Patentet är basen i de licensieringsmöjligheter företaget erbjuder andra tillverkare. Eftersom de har kunnat lansera sin lösning på huvudmarknaderna först har man byggt upp en paketlösning, som är intressant för andra parter att licensiera in, även på marknader där man inte har ett registrerat patent. När det gäller varumärkesskydd så understryker Becket Colon och hans kollega Lisa Thorén att man behöver välja hur man ska göra. "När man väl har valt vilket varumärke man ska marknadsföra sig under måste man vara konsekvent. Allt man gör ska göras under varumärket. Vi har haft flera olika förslag till varumärken under arbetet, men inte registrerat något förrän vi landade i och kände oss nöjda med PROSK8."

Produktutveckling – en dyr konkurrensfördel

Becket Colon och Lisa Thorén beskriver att det är dyrt att bedriva teknikutveckling. Även om det finns många idéer som bara väntar på att realiseras har de medvetet valt att satsa på en sak i taget. Deras strategi är att först lansera en produkt, när de tjänar pengar på den kan de investera dessa i ny produktutveckling och lansering av nästa produkt. Så här beskriver de processen: "Kom på en smart produkt, licensiera ut den, få in pengar, gå vidare med nästa smarta produkt." Men att det är dyrt att produktutveckla ser de också som en fördel. "Det är dyrt att produktutveckla, och det gör att våra konkurrenter framförallt fokuserar på mode. Vi blir på så sätt relativt ensamma om att utveckla nya lösningar inom skateboarding".

Intervjun gjordes 2013.

Värdera dina tillgångar

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online