Bild på teskedar gjorda i trä.
Produkt | Patent

PulPac – med licens att torrforma

När världen ska göra sig av med engångsartiklar i plast står en svensk patenterad metod för torrformning i centrum. Göteborgsbaserade PulPacs affärsidé är att licensiera ut sin metod och tillsammans med tillverkarna förändra världen.

2019 tog EU beslut på att förbjuda engångsartiklar i plats. I ett industriområde i Frölunda utanför Göteborg bjöd man sannolikt på tårta till fikat. Om inte, borde man gjort det. Sedan 2016 hade man nämligen en patentansökan inlämnad på en metod för torrformning av cellulosafibrer som nu är högaktuell världen över.

– Sedan länge fanns våtformning av cellulosa. Vår metod är mer energieffektiv, kräver inte lika mycket vatten eller en skrymmande maskinpark. Engångsartiklarna bryts ner i naturen och kan i princip rivas ner och cellulosan återanvändas, berättar Peter Ekwall, IP-manager på PulPac.

Peter Ekwall, PulPac
Peter Ekwall, PulPac

Jakt efter nya fibrer

Cellulosa-fibrerna kan hämtas från trä, returpapper som är fritt från plaster, men i framtiden kommer man troligen att kunna se även andra källor, berättar Peter.

– Det pågår jättespännande utveckling i bland annat Sverige och Italien där man tittar på att använda restmaterial från till exempel vete, frukt och grönsaksskal.

Han hade arbetat på patentbyrå under många år då han fick upp ögonen för PulPac och anställdes för att sköta deras IP-strategi. Den är nämligen helt central i affärsidén. Grundarna och uppfinnarna Ove och Linus Larsson, idag Chief Innovation Officer respektive VD för bolaget, visste tidigt att man inte ville bli tillverkare. Istället satsar man på utveckling av metoden som sedan licensieras till tillverkarna.

– För att få ut metoden snabbt på marknaden ville man inte kriga med tillverkarna, utan hellre få dem att börja använda den här nya metoden. Eftersom tekniken är ny bygger vi samtidigt upp en teknologi-pool där den som är licenstagare kan vara med och bidra med sin kunskap. Tanken är alla tillsammans bli starkare när vi delar på erfarenheterna.

Få in ansökan snabbt

Idag har man 60 patentfamiljer med 340 godkända patent världen över. I grundpatenten ingår metoden, sedan har man adderat patent på maskiner och metoder för att ytterligare minska energiåtgång till exempel.

– Det som är viktigt att tänka på när du bygger ett företag kring licenser är givetvis att snabbt få in dina patentansökningar så att du har något att licensiera ut. Nästa steg är att hitta finansiering så att du kan försvara dina patent och kan växa.

PulPac har 100 anställda i Göteborg och samarbetar med ett stort antal bolag i sin utveckling. Det är ett växande, spännande och viktigt område, tycker Peter Ekwall.

– Inom några år kommer det säkert att komma fler metoder och nya cellulosafibrer. Plasten ska bort och vi är alla med på den resan.

Intervjun uppdaterades 2024. Foto: PulPac

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online