landskap med vindkraftverk
Varumärke

Pure Act hjälper företag bli mer hållbara

Många företag vill bli mer hållbara, men vet inte hur. Där kliver Therese Svensk och Linnea Erikssons Pure Act in och hjälper till. Idén till deras varumärkesskyddade certifikat och plattform föddes ur en magisteruppsats vid Mittuniversitetet.

Omställningen till ett mer hållbart samhälle ställer helt nya krav på entreprenörer. För många små- och medelstora företag finns kanske viljan, men inte resurserna eller tiden att sätta sig in i hållbarhetsfrågor. Behovet av en enkel plan att följa och någon att fråga om råd födde företaget Pure Act, berättar Linnea Eriksson som grundat bolaget ihop med kollegan Therese Svensk.

Linnea Eriksson, Therese Svensk grundare av Pure Act
Linnea Eriksson och Therese Svensk.

– Många är rädda att göra fel. Vi försöker göra något komplext enkelt och konkret, vilket företagen uppskattar.

Entreprenörspar

Pure Act erbjuder sina kunder e-learning i hållbarhet och det digitala verktyget Acture med en metod för strategiskt hållbarhetsarbete. Efter att du genomgått processen får du ut en rapport att skicka till din revisor. Blir du godkänt får du en Pure Act-certifiering. För att få behålla certifikatet, krävs att du kontinuerligt uppdaterar och fullföljer ditt hållbarhetsarbete.

Linnea Eriksson och Therese Svensk träffades när de studerade redovisning- och revision på Mittuniversitetet i Sundsvall. Innan sista året skakade de hand på att de inte skulle ta anställning på redovisningsbyrå efter examen, utan göra något tillsammans.

– Vi snöade tidigt in på temat hållbarhetsredovisning och under sista året skrev vi vår magisteruppsats som blev en marknadsundersökning till det som idag är Pure Act. Vi upptäckte att det saknades bra verktyg för företag som guidar dem i hållbarhetsarbetet och såg en möjlighet för oss att fylla det hålet.

Tänkte om affärsidén

Direkt efter examen tog de extrajobb och startade Pure Act. Efter 1,5 år kunde de 2020 gå över till att arbeta heltid med bolaget. Samma år blev de länsvinnare i SKAPA-priset. I uppstartsfasen fick de hjälp av universitetets experter på Miun Innovation.

– De utvärderade oss och såg till att vi tydligt ställt upp hur vi tänkt driva bolaget och vad som skulle hända om någon av oss ville lämna till exempel.

Ursprungligen var bolaget endast tänkt som hållbarhetskonsulter. Men efter en fråga om hur de skulle skala upp det började de tänka bredare. Via ett mikrolån hos ALMI kunde de utveckla plattformen och verktyget Acture.

Vad behöver skyddas?

Hos Miun Innovation gick de igenom sina immateriella tillgångar och ringade in vad det var de ville skydda.

– Det kan vara svårt att veta vilka klasser man ska välja i ansökan och där fick vi bra hjälp. Vår tanke från början var att vårt verktyg skulle heta Pure Acts digitala verktyg, men när det kändes opraktiskt föddes Acture-namnet. Förutom Pure Act har vi därför också registrerat det som ordmärke och vår certifikat-logo som figurmärke. Vi började med Sverige, men har idag utökat skyddet till Europa, berättar Linnea Eriksson.

Vilka hållbarhetsråd vill hon ge till företag generellt?

– Börja med att reda ut var du har din positiva och negativa miljöpåverkan. Begränsa dig till det som gör mest nytta. Vad är hygienfaktorer, det vill säga att ’göra saker rätt’, och vad är strategiskt viktiga saker som gör störst nytta, det vill säga att ’göra rätt saker’? Även hygienåtgärder kan vara viktiga på företaget eftersom de har ett signalvärde som kan inspirera anställda. Därför behövs båda perspektiven.

Intervjun gjordes 2021. Foto: Oskar Wagrelius