Varumärke | Design

Redlocker: Från UF-företag till Europas första distributör av gratis mensskydd

Svenska Redlocker är ett snabbt växande företag som erbjuder gratis mensskydd till skolor, idrottshallar och arbetsplatser. Företaget startade som ett UF-företag 2018 av grundarna Liza Eriksson och Clara Lidman och fem år senare är deras röda automater utplacerade på mer än 4 000 platser runtom i Europa.

Liza Erikssons och Clara Lidmans resa med Redlocker började under en kurs i entreprenörskap och företagande på gymnasiet.  Projektet föddes ur en frustration över bristen på tillgång till mensskydd på offentliga platser som skolor och gym.

Liza hade länge burit på idén och ifrågasatt varför man redan som väldigt ung tvingades lösa det här väldigt vardagliga problemet att inte ha tillgång till mensskydd på olika platser, oavsett om det var skolan, gymmet eller fritidsgården.

 - Jag tyckte det var konstigt att man förväntades lösa det själv när behovet uppstod. Vi ville förändra detta och började med att skapa förändring på vår gymnasieskola. Vi startade Redlocker utan att veta hur stort det skulle bli. Då fanns ingen sådan vision.

De tog hjälp av teknikklassen på skolan som byggde den första prototypen genom skolans 3D-printer som de visade upp på mässor och i sociala medier-aktiviteter för att sätta ämnet på kartan.

Två tjejer med en röd apparat i handen
Clara Lidman och Liza Eriksson

Trots initiala motargument om kostnader för skolor att erbjuda gratis mensskydd, växte projektet snabbt i popularitet, vilket ledde till att de, efter att ha fått stor respons och faktiska ordrar innan de hade en färdig produkt, beslutade sig för att omvandla idén till ett riktigt företag.

 - Vi fick så stor respons under UF-året att det blev vår uppgift att leverera produkten till framför allt skolor. Med hundratusentals följare på Tik Tok och Instagram förväntade sig folk att vi skulle leverera något. Vi hade ordrar innan produkten ens fanns, vilket säger mycket om Redlocker.

Startade resan dagen efter studenten

Genom att slänga ut en massa kontaktförfrågningar fick de kontakt med en bra svensk produktion där de hittade ett bra upplägg så att de kunde komma i gång utan att ha något större kapital.

Det hela gick väldigt fort och det var inte så som man kanske föreställer sig att vi först gjorde en businessplan utan mycket av det som är Redlockers varumärke, hur vi vill växa, marknaden, strategier och affärsområden har vuxit fram i takt med att vi har lärt oss längs vägen, förklarar Liza.

 - Det var ”learning by doing”. Vår vision har alltid varit att lära genom att göra. Erfarenheten från att driva ett UF-företag lärde oss att vara kreativa utan kapital.

Ett år efter studenten, hösten 2020 tog de in riskkapital för att snabbare kunna växa vidare i den takt de ville, de gjorde sin första investering och deltog 2021 i tv-programmet Draknästet.

En röd automat med digitala funktioner

Redlockers produkter är utvecklade med marknadens främsta teknologi med flera tekniska uppkopplade digitala lösningar i produkten. En av huvudfunktionerna är en reglerbar teknisk låstid som gör att en användare inte får med sig fler mensskydd än vad som behövs vid det faktiska tillfället, för att minska svinn.

 - Låsfunktionen är avgörande för att många av våra kunder ska kunna erbjuda gratis mensskydd. Låsfunktionen är en av tio funktioner i vår automat, som också har sömlös påfyllning och digital uppkoppling för att följa förbrukningen. Användare kan även se en karta i en app för att hitta automaterna.

Affärsmodellen är en uthyrningsmodell där de hyr ut sina produkter på avtal som inkluderar påfyllning av mensskydd. Kunden sköter påfyllningen själv, vilket gör att Redlocker kan fokusera på att leverera i rätt tidsintervall.

Grunden i affärsidén, att driva en beteendeförändring

När Redlocker kom ut på marknaden och lanserade sin första produkt, var själva produkten i sig revolutionerande då det inte fanns något liknande på europeisk marknad. Redlocker som företag ser dock sig själva som ett förändringsbolag lika mycket som ett företag som erbjuder en hårdvaruprodukt, där produkten är ett konkret verktyg för att nå beslutsfattare och driva förändring.

 - Genom att driva den här frågan kan vi påvisa hur långt eftersatta vi faktiskt är inom väldigt konkreta och handfasta jämställdhetsfrågor. Där tillgång till mensskydd är en rättighet för att vi ska kunna verka på lika villkor oavsett om du är icke-menstruerande eller menstruerande. Det är Redlockers affärsidé.

Redlocker fokuserar inte på direkt försäljning via Instagram eller Google, utan på att engagera människor. Genom att skapa engagemang skapar de ett tryck på beslutsfattare att agera inom en viktig jämställdhetsfråga och att deras produkt behövs.

 - Vår användargrupp hjälper oss att nå kunderna genom olika typer av aktiveringar. Ett exempel är vårt stora partnerskap med internationella handbollsförbundet där vi utrustade flera arenor i tre länder med fria mensskydd för besökare, spelare och personal. Vi deltar också i musikfestivaler och liknande evenemang för att möta vår användargrupp, visa våra produkter och engagera dem i vårt arbete.

Tog hjälp för att skydda sina immateriella tillgångar

När det gäller varumärket och designen på produkten har de fått hjälp med skydd och mönsterskydd senare i processen. Namnet Redlocker kom snabbt till eftersom de hade en tydlig vision: namnet, färgen och produkten skulle vara lika självklart som det arbete vi bedriver.

 - I början hade vi inget skydd alls utan det kom senare när vi utvecklades och där har vi jurister som har hjälpt oss och hjälper oss löpande med alla sådana typer av frågor.

Verksamma inom nio länder

Trots att Redlocker startade utan kapital och utan en detaljerad affärsplan, lyckades de snabbt etablera sig på marknaden som Europas första distributionslösning för gratis mensskydd. I dag samarbetar Redlocker med tusentals skolor och arbetsplatser i Norden och Europa och de fortsätter att arbeta mot att vara ledande inom sin nisch i Europa.

Idag finns Redlocker på 75 procent av Sveriges gymnasieskolor, på många svenska företag och offentliga platser. De har egen verksamhet i tre länder och har vuxit mycket, särskilt i Norge där de just nu etablerar och expanderar sina team.

 - Mycket händer inom jämställdhetsfrågor, både i Norden och resten av Europa. Vi vill fortsätta leda denna utveckling och säkerställa att vi har bra distributionslösningar där de behövs. Vi ville också att en mensskyddsautomat skulle bli känd och benämnd som en Redlocker, vilket vi lyckats med i Sverige, det känns fantastiskt, avslutar Liza.

Intervjun gjordes 2024.

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online