Roxtec - tror på kablar och immateriella tillgångar

Företaget Roxtec tillverkar ett brett sortiment av innovativa kabel- och rörgenomföringar för olika användningsområden. Det grundläggande patentet löpte ut för två år sedan. Sedan dess har konkurrenterna närmat sig, men Roxtec använder sig av flera metoder för att skydda sin affär. 

Roxtec utvecklar tätningslösningar för kabel- och rörgenomföringar som används i allt från väggar och teknikbodar till vindkraftverk, tåg och byggnader samt till havs, vilket är det ursprungliga användningsområdet. Sortimentet har utökats när Roxtec sett ett behov av att gå in på nya marknader. "Vi utgår från vad våra kunder vill ha. Man får inte stå stilla för länge för då blir man omsprungen" säger Jenny Filipsen, IPR manager på Roxtec. Det grundläggande patentet löpte ut för två år sedan. Sedan dess har konkurrenterna närmat sig, men Roxtec använder sig av flera metoder för att skydda sin affär.

IP – hela företagets angelägenhet

För några år sedan fattade ledningen beslut om att lägga upp arbetet mer strategiskt. Immaterialrättsportföljen analyserades mer djuplodande och tankesättet blev mer långsiktigt när det gäller hanteringen av immateriella tillgångar. Arbetet är viktigt för företaget, men svårt att värdera i pengar. "Just för verksamheten som sådan är IP viktigt på ett indirekt sätt. Vi säljer våra produkter för att de ger kunden ett mervärde. Och ska man kunna göra det måste man ha en produkt med unika egenskaper. För att säkerställa det är IP jätteviktigt. Det handlar också om att stärka företaget. Inte minst att stärka våra säljare ute på fältet. Genom att de ser att vi agerar mot konkurrenter som försöker kopiera oss, och genom att de kan lita på att våra produkter är unika har de en starkare grund att stå på." Jenny Filipsen menar att alla i företaget behöver känna till att man jobbar med IP-frågor, även om de inte behöver ha kunskap om detaljerna. Alla nyanställda får en introduktion till IP och hur man arbetar med detta. "Till exempel om de ser något som de kan misstänka är en kopia av våra produkter så vet de vem på huvudkontoret de ska vända sig till." Och kommunikationsvägarna är enkla – IPR-managern sitter i samma öppna landskap som utvecklarna.

Certifiering och företagshemligheter

På flera av produkterna ställs höga krav på säkerhet. Säkerhetsprodukter måste genomgå brand- och tryckklassning, och man skaffar certifikat i olika klasser. Det är en kostsam process. Den noggranna och kostsamma certifieringen gör antalet konkurrenter färre. "Vi har också en produktionsmetod som är svår att kopiera. De kopior vi har sett har inte samma kvalitet, eftersom de inte klarar av att få till tillverkningsprocessen. Vi har ett stort värde i personalen och vår maskinpark." Här jobbar Roxtec också med företagshemligheter. De försöker exempelvis begränsa antalet personer som vet hur processen går till och de har valt att behålla kärnproduktionen vid huvudkontoret i Karlskrona.

Dra nytta av patentdokumentation...

IP används både som skydd och för att säkerställa att man inte går för nära konkurrenterna. Roxtec använder patentdokumentationen både för att kolla av och vid produktutveckling. "Det är viktigt att göra en check av vad som finns patenterat för att inte göra intrång, vilket kan bli dyrt." I takt med att man riktar in sig på nya tillämpningsområden för produkterna har arbetet med att hålla koll på konkurrenterna ökat.

...och av varumärket

Det finns ett flertal varumärken i företaget. Företagets slogan "We seal your world"™ är viktig i kommunikationen med kunder. Just nu är Roxtec inne i en process där de försöker varumärkesskydda färgkombinationen som återfinns hos alla företagets produkter. "Vi säljer en säkerhetsprodukt. Det är jätteviktigt att vi är ensamma om utseendet. Ser något ut som en Roxtec-produkt men är av dålig kvalitet kan det vara förödande för oss." Jenny Filipsen menar att genom att kombinera patent, som säkerställer ett skydd för den tekniska lösningen, med ett varumärke som kunderna känner igen, så får man på så sätt ett skydd mot direkta kopior även när patentet gått ut.

IPR-managern Jenny Filipsen avslutar med ett gott råd: "Jag tror att många har blivit skrämda och tror att IP är något väldigt svårt. Men det är inte så svårt egentligen. Om man bara vill förstå. Man behöver inte kunna allt, men veta när man behöver ta hjälp av experter."

Intervjun gjordes 2013.

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online