En blå kabelgenomföring med en svart kabel. En hand håller i den.
Bild: Roxtec pressbild
Produkt | Varumärke | Patent

Roxtec - unika lösningar med hjälp av patent

Ett starkt varumärke och ett flertal patent – det är några av grundbultarna för Roxtecs framgångar. Här berättar de om hur arbetet med teknikutveckling fortsätter trots att det ursprungliga patentet gått ut för flera år sedan.

Företaget Roxtec utvecklar tätningslösningar för kabel- och rörgenomföringar som används i allt från väggar och teknikbodar till vindkraftverk, tåg och till havs.

Varumärkesstrategin är kärnan i företaget, och tillsammans med flera patent är det en av grundbultarna för företagets framgång.

- Varumärkesstrategin genomsyrar hela företaget och allt vi gör. Patentstrategin däremot följer samhällsströmningar på ett helt annat sätt, berättar Pernilla Edén, patentansvarig på Roxtec innan hon lämnar över ordet till sina kollegor Annette Birgerson och Marcus Karlsson.

Annette Birgerson är varumärkeschef och ansvarar för företagets varumärkesfrågor. Ett globalt ansvarsområde som handlar om att konsekvent hålla ihop varumärket så att det förblir tydligt.

Marcus Karlsson är chef för avdelningen Global Products och arbetar med teknisk service samt kvalitetssäkring av företagets produkter. Det inkluderar också alla nya produkter, patent och andra immateriella rättigheter.

De tre arbetar med frågor som juridik, produktutveckling och varumärkesstrategi, vilket innebär att immateriella rättigheter är en del av vardagen för dem alla.

Söker breda skydd

Den nuvarande immaterialrättsstrategin går ut på att skydda så mycket av de tekniska lösningarna som möjligt.

- Ju starkare skydd desto bättre. Vi tittar alltid på möjligheten att ansöka om patent och vilka marknader de ska gälla på. Vi har en väldigt global verksamhet med en bra balans i vår försäljning mellan Nordamerika, Europa, Mellanöstern och Asien, berättar Marcus.

Patenten är en stor och viktig del i Roxtecs affärsmodell, men trots att det patent som deras teknik huvudsakligen bygger på har gått ut för många år sedan jobbar de vidare med att utveckla tekniken.

- En stor del av vårt unika koncept bygger på våra arbetsmetoder, och de kan ju ändå inte skyddas med något patent. Där får vi använda andra metoder, säger Marcus.

- I vår marknadsföring pratar vi ibland om våra patent. Det är en del i att presentera Roxtec som ett innovativt och ledande företag. Det är viktigt att våra lösningar uppfattas som unika, säger Annette.

Kunden i fokus för varumärkesarbetet

Utgångspunkten för Roxtecs varumärkesarbete är en återkommande global varumärkesundersökning där de bland annat mäter kännedomen och attityder kopplade till varumärket.

- Det är viktigt att komma ihåg att det inte är vi som bestämmer vad kunderna tycker om vårt varumärke. Vi har jobbat konsekvent utifrån de kunskaper vi har fått genom mätningarna och har en tydlig kurs för hur vi vill uppfattas och hur vi ska jobba för att det ska bli så, berättar Annette.

Bolagets kärnvärden, som handlar om kundupplevelsen, har varit med sedan företagsstarten.

- Vi har haft förmånen att kunna hålla ihop vårt varumärke i alla år. Fortfarande är det väldigt homogent oavsett om vi tittar geografiskt eller i de olika branscher som vi verkar i, berättar Annette.

Aggressiv strategi mot piratkopiering

Både Annette och Marcus stöter ofta på mindre seriösa aktörer som försöker kopiera Roxtecs produkter på olika sätt.

- Vi ser dagligen betydelsen av ett starkt immaterialrättsligt skydd i arbetet med produktutveckling. Vi finns på marknader där det är stor risk att snabbt bli kopierade. Därför har vi en aggressiv strategi när det gäller piratkopiering, berättar Marcus.

- Allt som vi fångar upp agerar vi på, oavsett om det handlar om produkter, varumärken eller marknadsföringsmaterial som kopieras. Det pågår mer eller mindre hela tiden någon tvist, säger Annette.

Oftast är det tekniken och produktlösningarna som kopieras. Annette och Marcus menar att det inte går att helt undvika att bli piratkopierad, men för att minimera risken utbildar de kunderna i att bli kompetenta kravställare.

- De som piratkopierat oss har inte produkter som är i närheten av våra produkters kvalitet, avslutar Marcus.

Intervjun gjordes 2021.

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online