Lastbil som laddas med el.
Foto: Scania CV AB
Fordon | Varumärke

Scania: växlar upp för en hållbar framtid

När framtidens fordon växlar om till el och fylls med mjukvara och AI behöver företagen anpassa både sin kunskap och sina immateriella rättigheter. Här berättar Scanias IP-chef Christer Falk vad det innebär för dem.

Scania har just nu ett enormt fokus på omställningen till hållbara och klimatsmarta transportlösningar.

– Vi har ett tydligt fokus på tre områden i vår utveckling. Det vi kallar ACE där A står för autonomt, det vill säga självkörande, C för connected, alltså uppkopplat, och E för elektrifierat. Allra störst fokus har vi just nu på utvecklingen av elfordon. Självkörande bilar ligger något längre fram i tiden, medan elektrifieringen sker här och nu för oss alla, säger Christer Falk, IP-chef på Scania.

Som ett led i el-satsningen bygger Scania en egen batterifabrik i Södertälje. De vill på så sätt säkerställa produktionen och utvecklingen av sina egna batterier.

Scania är ett stort företag som har muskler att bygga en egen batterifabrik. Men trots det klarar de inte att driva all utveckling på egen hand.

Samarbeten med andra aktörer har blivit en allt viktigare del för dem.

– Det som tidigare var tydligt olika teknikområden går nu allt mer in i varandra. Därför har det blivit viktigare att samarbeta med andra för att vi ska lyckas. Inför sådana samarbeten är det absolut nödvändigt att ha en strategi för hur de immateriella rättigheterna ska hanteras. Jag önskar alltid att Scania samarbetar med den part som har det starkare immaterialrättsliga skyddet. På samma sätt behöver vi förstås visa att vi är starka på immaterialrätt och teknik för att vara en intressant samarbetspartner tillbaka, säger Christer.

Så få hemligheter som möjligt gynnar patentsystemet

Scania väljer att söka patent på de flesta av sina uppfinningar. Det finns även en del teknik som de väljer att behålla som företagshemligheter. Christer berättar att det alltid är en avvägning om de ska söka patent eller hålla en uppfinning hemlig.

– Vi hoppas ju såklart att våra konkurrenter tänker som vi, nämligen att man inte medvetet vill begå ett intrång i någon annans rättighet. Med det i bakhuvudet kan jag tycka att patent är bra även för teknik som är svår att kopiera. Att hålla uppfinningar hemliga går till viss del emot grundtanken med patentsystemet. Därför tycker jag att man ska undvika det om det inte är nödvändigt, säger han.

Bevakar marknaden för att hitta kopior

För att hålla koll på piratkopior och andra intrång i de immateriella rättigheterna bevakar och analyserar Scania sina konkurrenter fortlöpande. 

– Ett sätt som vi på Scania använder är att köpa in konkurrenters fordon för att lära oss av dem. Vi brukar låta våra motor- och växellådsexperter titta på dessa fordon för att upptäcka eventuella intrång i våra patent. Vi håller ett öga på den tekniken eftersom vi traditionellt är starka där när det gäller immaterialrätt, förklarar Christer.

Scania har också en grupp som de kallar för IP Task Force. Den består av personer från IP- och marknadsavdelningen. En av deras uppgifter är att regelbundet besöka mässor runt om i världen för att hitta och ingripa mot intrång i Scanias immateriella rättigheter.

– Ett aktuellt exempel är en mässa i Sao Paolo där vi deltog nyligen. Där hittade IP Task Force- gruppen intrång som gjorde att vi lyckades stänga ner verksamheten, berättar Christer.

Hur Scania väljer att agera när de hittar ett intrång beror bland annat på vilken rättighet det handlar om.

– När vi hittar ett intrång i något av våra patent är det första vi gör att skicka ett varningsbrev. Det slutar oftast med att vi licensierar ut vårt patent. Är det ett intrång i något av våra varumärken eller designskydd är vi däremot mycket restriktiva. Då begär vi, ibland med hjälp av rättsväsendet, att den som gjort intrång avslutar sin verksamhet direkt. Det brukar vara effektivt. Ibland händer det att verksamheten poppar upp igen, men då får man göra det jobbigt för dem att fortsätta bedriva den, säger Christer Falk, IP-chef på Scania.

 

Christers tips för hur du som arbetar på ett företag lägger upp en bra immaterialrättsstrategi

  • Förstå företagets affärsstrategi och hur du kan koppla den till immaterialrättsstrategin på ett bra sätt.
  • Patent har en lång process, med en tidshorisont på 20 år. Fundera på vilka rättigheter ni behöver säkra för att vara där ni vill vara om 20 år. Finns det områden där ni inte kan utveckla tekniken på egen hand? Se då till att ingå strategiska partnerskap, eller köpa rättigheterna att använda andras patent.
  • Var nära kärnverksamheten i företaget. Skapa bra relationer med de som arbetar med forskning och utveckling, och även med de som arbetar på marknadsavdelningen.
  • Se till att hålla immaterialrättsportföljen relevant genom att sprida information om den internt. Det går inte att ha en hur stor portfölj som helst. Se till att trimma den genom att sälja eller släppa patent som inte längre är relevanta för er.

 

Intervjun gjordes 2022.

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online