Lastbil i grönt landskap.
Fordon | Varumärke

Scania - "Ett stort hemlighetsmakeri"

20 år – så länge har vi fått vänta på Scanias nya lastbil som lanserades i augusti. Utvecklingen har hållits hemlig, både för nyfikenhetens och de immateriella tillgångarnas skull. ”Vi är alltid ute i väldigt god tid och skyddar hellre mycket än lite hos PRV”, säger Stina Sjögren Paulsson, patentchef.

Se dig omkring nästa gång du åker bil – chansen är stor att du möter en buss eller lastbil som är tillverkad av Scania. Det svenska företaget grundades under sent 1800-tal och är i dag en av världens ledande lastbilstillverkare. Trots sin stora popularitet både i Sverige och internationellt var det ändå mer än 20 år sedan en ny lastbilsmodell släpptes – fram till i år.

– Arbetet med den nya lastbilen påbörjades för drygt tio år sedan och det har varit ett otroligt stort hemlighetsmakeri kring lanseringen, säger Stina Sjögren Paulsson, patentchef.

Maskerades för att kamouflera designen

Nästintill allt som har haft med lastbilen att göra har skett i det tysta: provkörningar och tipp-test har gjorts på behörigt avstånd från journalister – och lastbilen har dessutom ofta varit maskerad. Stina berättar att hemlighållandet av lastbilen till en stor del varit ämnat att väcka så stor nyfikenhet som möjligt vid lanseringen – men även för att in i det längsta tillvarata produkten rent immaterialrättsligt.

Scania ligger i topp när det kommer till att lämna in designansökningar nationellt och de har flera patent, varumärken och designregistreringar hos PRV (Patent- och registreringsverket). Avdelningen som arbetar med företagets immateriella tillgångar maximerar Scanias värde genom att tillvarata de innovativa lösningarna och se till att Scania inte gör intrång i andras rättigheter.
– Vi använder oss även av licensiering i samarbete med andra aktörer på marknaden, säger Stina Sjögren.

Ett licensavtal innebär att innehavaren av en immateriell tillgång ger någon annan rätten att använda ett patent, varumärke eller en design. I avtalet regleras tidsperiod och aktuella marknader.

Vill vara unika på marknaden

Stina Sjögren PaulssonFör Stina Sjögren Paulsson och hennes kollegor gäller det att vara ute i god tid med sina ansökningar till PRV.
– Det är ganska sällan som Scania lanserar en helt ny design, och det gör att vi förstås inte vill att någon ska kopiera vår exakta design och ta åt sig äran för det stora jobbet vi har lagt ner, säger hon.

Trots att den nya lastbilen har fått mycket uppmärksamhet understryker Stina att alltifrån lastbilsdelar till mjukvara har utvecklats och skyddats löpande under åren – däremot beskriver hon den nya lastbilen som en sammansättning av det bästa som Scania har framställt hittills.

– Allt hänger ju ihop på en lastbil och vi har förbättrat allt från styrsystem till skruvar och kemi – vi har runt 100 patent hos PRV för den nya modellen. Det är helt enkelt helheten med exempelvis en ny plattform som inte har gjorts sedan 1995. Den nya lastbilen är resultatet av det bästa vi har skapat under de senaste 20 åren.

Välskyddad lastbil i god tid

Tidigt garderade Stina och hennes kollegor upp både teknik och design till lastbilen genom ansökningar till PRV. Framställningsprocessen har varit strukturerad och patentavdelningen kopplades in i ett tidigt stadie för att identifiera risker, jämföra produkter och tekniker med sådant som finns i PRV:s databaser, samt identifiera de nya produkternas möjligheter.

Scania designregistrerar främst de delar på lastbilen som syns, sådant som kan gå sönder eller bytas ut, medan de söker patent på tekniska lösningar. Processen är väl genomtänkt.
– Vi har många idéer i början, sedan blir det mer specifikt efter hand. Många väntar tills produkten är klar innan de söker patent, varumärke eller designskydd – vi gör precis tvärtom. Vi lämnar först in en ansökan för kanske tio varianter och patentsöker lika många, men i slutet är det möjligen två av dem som hamnar på den färdiga lastbilen. Vi vill helt enkelt försäkra oss om att det vi gör är unikt och att ingen hinner stjäla våra idéer under utvecklingsstadiet av produkten. Det har varit ett vinnande koncept, inte minst i framställningen av vår nya lastbil.

Stina tipsar: Så lägger du upp en bra immaterialrättsstrategi

1. Kolla marknaden först. Det är jätteviktigt att ingen redan har till exempel ett patent på det du vill framställa, det kan bli en dyr historia för dig om du råkar skapa något som en annan aktör redan har patent på. Be PRV om hjälp att titta igenom deras databaser så att du vet att du är ensam om din idé.

2. Fundera på vad du vill. Vill du nyttja din immaterialrätt till att enbart skydda dig själv? Vill du kunna stoppa andra eller skapa samarbeten på ett mer affärsmässigt plan? Vill du tjäna pengar på dina rättigheter? Tänk igenom ditt syfte och följ inte bara andras råd. Ta hjälp av ett externt immaterialrättsombud om du känner att du inte har hundraprocentig koll.

3. Börja i tid! Tiden är viktig när det handlar om att skapa något nytt och det tar tid att få ett patent. Utvecklingen går snabbt i de flesta branscher i dag – den som har det tidigaste datumet på sin patentansökan har en stor fördel framför andra som kommer senare.

Immateriella rättigheter:

Patent är ett skydd för en ny, teknisk lösning på ett problem och ger dig ensamrätt till att utnyttja uppfinningen.
Ett varumärke är en symbol eller ett kännetecken för en produkt eller tjänst. Det kan bestå av ord, figurer, bokstäver/siffror, personnamn, slogans eller ljud.
En produkts utseende spelar stor roll. Har du tagit fram en helt ny design som är unik är ett designskydd en god investering.

Intervjun gjordes 2016.

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online