Bild på stånd med slöjdföremål till salu och kvinnlig säljare.
Nöje | Varumärke

Skansens behov av ett starkt varumärkesskydd ökar

Skansens medarbetare har alltid varumärkesfrågan i bakhuvudet. Friluftsmuseet sitter på ett stort förtroendekapital hos svenskarna och i takt med att behovet av extern finansiering och nya samarbetspartners ökar, tydliggörs även behovet av ett starkt varumärkesskydd.

– Det är avgörande för oss och därför är vi noga med att skydda vårt varumärke hos Patent- och registreringsverket, PRV, säger Yvonne Nordlind, kommunikationschef.

Förutom ett kontinuerligt arbete med djurvård och artbevarande satsningar håller det folkkära friluftsmuseet Skansen många svenska kulturhistoriska traditioner och miljöer levande. Här hittar vi allt från historiska byggnader till ett ekosystem med autentiska växter och träd som illustrerar hela Sveriges landskap, från Skåne i söder till Lappland i norr.

Måste bevara själ och ursprung

Historiskt har Skansens arbete finansierats till stor del av anslag från regeringen, men liksom många andra offentliga verksamheter minskar allt mer av detta stöd. Förändringen har medfört nya utmaningar för friluftsmuseet – inte minst kring hur Skansens själ och ursprung ska kunna bevaras.

Skansens behov att slå vakt om sitt varumärke har ökat och Yvonne Nordlind, kommunikationschef på Skansen, berättar att det i dag är helt nödvändigt med ett gott varumärkesskydd.
– Vi började arbeta mer aktivt med vår immaterialrättsstrategi 2016. Vi har valt att varumärkesskydda några av våra värdefullaste tillgångar hos Patent- och registreringsverket, PRV, för att ta oss framåt. För oss och vår verksamhet är det vitalt och centralt. Skansen är ett ”snällt” varumärke och det vore problematiskt om andra fritt skulle kunna kopiera eller ta våra immateriella egendomar och föra en talan som vi inte står bakom.

En kvalitetsstämpel

Hon framhåller att Skansens registrering av namn och logotyp är ett kvitto på kvalitet och professionalism, en garant för vad museet står för.

– Att bygga ett starkt varumärke tar lång tid, men att rasera det kan gå på nolltid. Det har alltid varit extremt viktigt för Skansen att ha ett varumärke med hög integritet, något som vi i dag skördar frukterna av: vi sitter på ett stort förtroendekapital hos svenskarna och det värnar vi om. Skansen ska vara Skansen och Skansen är folkets.

Intervjun gjordes 2019

 

PRV förklarar:

Vad är immateriella tillgångar?

Immateriella tillgångar är företagets tillgångar som inte går att ta på. Så mycket som 80 procent av företagens värde ligger i de immateriella tillgångarna, och företag som utvecklar och vårdar sina tillgångar har högra lönsamhet än de som inte gör det. Exempel på immateriella tillgångar är: företagets namn, affärsidéer, företagshemligheter, spetskunskap, varumärket, design och uppfinningar.

Därför ska du ta hand om dina immateriella tillgångar

En genomarbetad strategi för hanteringen av företagets immateriella tillgångar kan:

  • Användas för att utveckla affärsstrategin
  • Skynda på företagets utveckling, genom att möjligheter och brister identifieras
  • Göra företaget mer attraktivt för tänkbara investerare och samarbetspartners
  • Användas i marknadsföringssammanhang
  • Avskräcka konkurrenter

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online