Bild på stånd med slöjdföremål till salu och kvinnlig säljare.
Nöje | Varumärke

Skansens behov av ett starkt varumärkesskydd ökar

Stiftelsen Skansen är ett välkänt varumärke och ett museum som har ett stort förtroendekapital hos svenskarna men har även en stark internationell position. Skansen är under utveckling med nya finansieringsformer, nya samarbeten och att bli ett museum mer i tiden. Det ställer krav på ett starkt varumärkesskydd.

– Att Skansens varumärke förblir starkt och utgör en kvalitetsstämpel är avgörande för vår verksamhet. Därför är det väldigt viktigt för oss att skydda varumärket hos Patent- och registreringsverket, säger Yvonne Nordlind, kommunikationschef.

Stiftelsen Skansen arbetar med att gestalta upplevelser av Sveriges kultur- och naturhistoria – då, nu och i framtiden. Det folkkära Skansen håller många svenska kulturhistoriska traditioner, högtider och miljöer levande. Skansen levandegör historien och visar allt från byggnader och nordiska djur till ett ekosystem med autentiska växter som illustrerar hela Sveriges landskap, från Skåne i söder till Lappland i norr.

– Det som är extra roligt nu är att vi har ett högt fokus på att utveckla verksamheten till att ta oss till modernare tider. I år lanseras nya projekt som kommer addera värde till gästen och vårt varumärke, säger Yvonne.

Att modernisera men bevara sin själ

Det är av stor vikt för Stiftelsen Skansen att utvecklas på ett sätt där verksamheten lyckas ”bevara sin själ”. Det medför att vikten av ett förankrat och starkt varumärke ökar och Yvonne Nordlind, kommunikationschef på Skansen, berättar att det är nödvändigt med ett gott varumärkesskydd.

– Vi arbetar allt mer aktivt med vår immaterialrättsstrategi och vi har valt att varumärkesskydda några av våra värdefullaste tillgångar hos Patent- och registreringsverket. Skansen är ett relativt ”snällt” varumärke och det vore problematiskt om andra kopierade, tog våra immateriella egendomar och förde en talan som vi inte står bakom.

En kvalitetsstämpel

Hon framhåller att Skansens registrering av namn och logotyp är ett kvitto på kvalitet och professionalism, en garant för vad museet står för.

– Att bygga ett starkt varumärke tar lång tid, men att rasera det kan gå på nolltid. Det har alltid varit extremt viktigt för Skansen att ha ett varumärke med hög integritet, något som vi i dag skördar frukterna av: vi sitter på ett stort förtroendekapital hos svenskarna och det värnar vi om. Skansen ska vara Skansen och Skansen är folkets.

Intervjun gjordes 2023

PRV förklarar

Vad är immateriella tillgångar?

Immateriella tillgångar är företagets tillgångar som inte går att ta på. Så mycket som 80 procent av företagens värde ligger i de immateriella tillgångarna, och företag som utvecklar och vårdar sina tillgångar har högra lönsamhet än de som inte gör det. Exempel på immateriella tillgångar är: företagets namn, affärsidéer, företagshemligheter, spetskunskap, varumärket, design och uppfinningar.

Därför ska du ta hand om dina immateriella tillgångar

En genomarbetad strategi för hanteringen av företagets immateriella tillgångar kan:

  • Användas för att utveckla affärsstrategin
  • Skynda på företagets utveckling, genom att möjligheter och brister identifieras
  • Göra företaget mer attraktivt för tänkbara investerare och samarbetspartners
  • Användas i marknadsföringssammanhang
  • Avskräcka konkurrenter

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online