En hylla fylld med mönstrade kuddar.
Design | Varumärke | Design

Svenskt Tenn förvaltar sitt designarv väl

I Svenskt Tenns sortiment finns många designklassiker, som till exempel vasen Dagg och tyget Elefant. De utgör immateriella tillgångar med ett stort värde.

Svenskt Tenn grundades 1924 och etablerade sig snabbt på den internationella marknaden. Grundaren Estrid Ericsson inledde tidigt ett samarbete med den internationellt erkände arkitekten Josef Frank och tillsammans la de grunden för företagets formspråk.

Intrång är vanligt

Tidlös design som håller över tid har blivit ett signum för Svenskt Tenn. Design som skapades på 20-talet finns till försäljning än i dag och inga ändringar tillåts. Den närproduktion som krävs för att nå den särskilda kvalitet som uppstår i mötet mellan designers och hanterverkare gör att kopiering av produkterna blir riskabla.

Många intrång sker då personer köper tyger av Svenskt Tenn och syr upp egna kollektioner för att sedan namnge produktionerna just "Svenskt Tenn".

– Vi brukar prata med dem och de förstår då ofta sitt misstag, men sedan finns det ju de som medvetet missbrukar och tillverkar produkter på ett massproducerat sätt. Vi är dock medvetna om riskerna – att vara en banbrytande pionjär är ett risktagande som måste erkännas med immaterialrätten, säger Maria Veerasamy, VD på Svenskt Tenn.

PRV: Det här är immateriella tillgångar

Så mycket som 80 procent av företagens värde ligger i de immateriella tillgångarna. Vissa immateriella tillgångar, som till exempel patent, varumärke och design går att registrera, medan upphovsrätt uppstår automatiskt. Även saker som affärsidéer, kompetens, spetskunskap och kundregister är exempel på immateriella tillgångar som kan utgöra stora värden för företaget.

Pionjärandan största immateriella tillgången

Svenskt Tenns största immateriella tillgångar ligger enligt Maria i företagets pionjäranda, designprocess och förtroende hos formgivare, hantverkare och kunder.

– Det är vår historia och våra designvärderingar som ligger till grund för hela företaget. Vi ser att dagens formgivare gärna samarbetar med oss eftersom produkterna ofta får ett långt liv – det handlar inte om tillfälliga kollektioner som avlöser varandra.

Dessa samarbeten sker oftast med hjälp av en royalty eller på ett direkt uppdrag av Svenskt Tenn som en köpt designtjänst. Dessutom har en del avtal och "gentlemen's agreements" ingåtts under företagets utveckling.

– Immaterialrätten är en grundbult för att våra samarbeten ska fungera. Formgivarna själva förlitar sig på sin upphovsrätt och ibland ett registrerat designskydd. Vi arbetar metodiskt med vår immaterialrättsstrategi och tillsammans med ombud hanterar vi också intrång och driver rättsprocesser när det är nödvändigt, avslutar Maria.

PRV: Därför ska du ta hand om dina immateriella tillgångar

En genomarbetad strategi för hanteringen av företagets immateriella tillgångar kan:

  • Användas för att utveckla affärsstrategin
  • Skynda på företagets utveckling, genom att möjligheter och brister identifieras
  • Göra företaget mer attraktivt för tänkbara investerare och samarbetspartners
  • Användas i marknadsföringssammanhang
  • Avskräcka konkurrenter

Intervjun gjordes 2019.

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online