Tobii - om eyetracking

Tobii är världsledande inom eyetracking. Bland annat använder fler än 10 000 personer med funktionsnedsättning deras hjälpmedel. Tobii har flera patent, både nationella hos PRV och internationella genom EPO. Nu flyttar det svenska företaget fram sina positioner inom dataspelsbranschen.

Eyetracking gör det möjligt för datorer att veta var användaren tittar. Kunskapen öppnar upp en rad spännande möjligheter – och mycket talar för att teknikområdet utgör nästa stora steg inom all digital interaktion. Det är den bestämda uppfattningen om man frågar Tobii.

Mårten Skogö

– Redan från början har vi sett att ett starkt patentskydd är en förutsättning för att lyckas, säger Mårten Skogö, forskningschef på Tobii.

Sett till deras ledande teknologi, totala marknadsandel och omfattande patentportfölj är Tobii världsledande inom eyetracking. 2001 grundades företaget av John Elvesjö, Mårten Skogö och Henrik Eskilsson. 2015 har de cirka 600 anställda – och i april introducerades Tobii på börsen.

Tobii har flera patent i sin portfölj, bland annat nationella hos PRV (Patent- och registreringsverket) och internationellt, exempelvis hos den europeiska patentmyndigheten EPO, såväl som patent för den amerikanska marknaden. Kortfattat är ett patent en teknisk lösning på ett problem som ger innehavaren ensamrätt att utnyttja uppfinningen. För att en uppfinning ska vara patenterbar måste den uppfylla tre kriterier:

 • Uppfinningen ska vara ny
  Uppfinningen får inte vara känd sedan tidigare när du lämnar in din patentansökan. Det spelar ingen roll hur, av vem eller var i världen den har offentliggjorts. Uppfinningen räknas som känd även om det är du själv som har använt eller publicerat den.

 • Uppfinningen ska ha uppfinningshöjd
  Uppfinningen ska skilja sig väsentligt från allt som är känt sedan tidigare. Det betyder att nya sätt att kombinera kända metoder eller föremål inte nödvändigtvis är patenterbara.

 • Uppfinningen ska kunna tillgodogöras industriellt
  Uppfinningen ska ha teknisk karaktär, teknisk effekt och vara reproducerbar.

Teknologin ger självständighet

På anläggningen i Danderyd skapas produkter inom en rad affärsområden. Tobii Dynavox utvecklar kommunikationshjälpmedel för personer med rörelsehinder eller kommunikationssvårigheter, orsakade av exempelvis ryggradsskada, ALS eller CP-skada.
– Det vi är allra stoltast över är att vi har fler än 10 000 användare med någon form av kommunikationsnedsättning, som använder vår teknologi för att kommunicera. Vi har lyckats bygga ett företag som har tagit fram teknik som fungerar. Jag är oerhört stolt över att vi kan hjälpa personer som verkligen har nytta av det här, säger Mårten Skogö, forskningschef på Tobii.

Han berättar att det är oerhört inspirerande att se hur människor som tidigare endast kunnat göra sig förstådda med sin närmaste familj ges möjligheten att nå ut till omvärlden, använda datorer och leva ett mer självständigt liv.
– Plötsligt får de möjlighet att uttrycka sig. Och vi har personer som har tagit sig genom en universitetsutbildning med hjälp av vår teknik. Att ge den här möjligheten till individer som tidigare inte kunde kommunicera med omgivningen är helt klart vår största bedrift, säger han.

Tobii Pro utvecklar bildskärmar med integrerad eyetracking. De arbetar även med ett annat spännande område inom eyetracking – möjligheten att förstå hur mottagaren upplever ett budskap. Detta är en värdefull kunskap vid analys, både för akademisk forskning så väl som för kommersiella intressen.
Tobii Tech utvecklar företagets kärnteknologi och eyetracking-produkter för konsumentmarknaden. Här ingår varumärket Tobii EyeX som levererar användarupplevelser med eyetracking i vanliga datorer och datorspel. Mårten Skogö berättar att "gamers" och speltillämpningar är ett område med stor tillväxtpotential för Tobii. Redan i dag finns företagets teknik i ett antal stora spel.

Genom åren har Tobii tagit en rad patent, på allt från sensorteknologi och algoritmer – till hårdvara, med tillämpningar och interaktionskoncept. Forskningschefen berättar att företaget redan tidigt insåg vikten av ett starkt patentskydd för att lyckas.
– Om man inte har det så blir man kopierad och överkörd. Ett starkt patentskydd är en förutsättning för att kunna göra de investeringar vi gör och utveckla teknologin – för att kunna ta på sig ledartröjan och säga "det här kommer vi föra till en massmarknad", säger Mårten Skogö.

Intervjun gjordes 2015.

Fakta

Ett godkänt patent ger:

 • Ensamrätt till kommersiellt utnyttjande av den tekniska lösningen
 • Ensamrätten gäller i upp till 20 år om man betalar sina årsavgifter
 • Motprestationen att vi får publicera tekniken efter 18 månader och andra kan utveckla den vidare

Alternativ till patent kan vara att hemlighålla idén som en företagshemlighet, att använda någon av skyddsformerna varumärke eller designskydd eller att bara köra igång. Det kan vara bra om produkten är väldigt kortlivad. Om du väljer att inte skydda idén måste du vara noga med att du inte inkräktar på någon annans rättighet. 

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online