Treehotel - immateriella tillgångar bland trädtopparna

Treehotels affärsidé är att erbjuda sina gäster en unik hotellupplevelse. Hotellrummen – som alla skiljer sig åt – är placerade uppe i träden, mitt ute i den storslagna, norrländska naturen, sju mil från Luleå. Rummen har namn som ”The Bird’s nest”, ”The Mirrorcube” och ”The UFO”, och ser ut därefter. Kent och Britta Lindvall öppnade Treehotel 2010 och sedan dess har de haft många tillfällen att fundera över – och fatta beslut kring – företagets immateriella tillgångar.

Varumärket Treehotel

Redan från starten insåg de värdet av att ta väl hand om sitt varumärke. Man tog tidigt in extern kompetens för att ta fram en varumärkesplattform och hitta de värdeord som Treehotel skulle stå för. Att de skulle registrera sitt varumärke var också något de redan från början såg som självklart och viktigt. Ändå tog det ungefär ett och ett halvt år innan de faktiskt skickade iväg registreringsansökan, något som Kent Lindvall, företagets VD, idag tycker är bra. "Man bör inte rusa iväg och registrera något på en gång. Det är viktigt att man landar i vilket varumärke man ska använda. Allt måste få tid att falla på plats, så att det blir rätt varumärke och rätt logga." Numera har de en medveten strategi för hur varumärket ska skyddas och utvecklas, och företagets styrelse jobbar kontinuerligt med detta.

Vad gäller att arbeta in varumärket hos potentiella kunder bestämde de sig nästan genast för att inte annonsera, eftersom man ansåg att det var för dyrt. De utgick istället ifrån att det skulle bli en del uppmärksamhet kring projektet; att det fanns ett nyhetsvärde i kombinationen spektakulär design, natur och hotellupplevelse. Men att intresset skulle bli så stort som det har blivit hade de absolut inte förutsett. Kent Lindvall berättar att de får förfrågningar varje dag, inte minst från utländsk media.

Samarbeten med stora möjligheter

Treehotel består idag av fem rum, men planer finns för totalt 24 rum; samtliga med helt egna utseenden både ut- och invändigt. En ny arkitekt tas in för varje rum, därför är det viktigt med ordentliga avtal, poängterar Kent Lindvall, där samarbetet finns reglerat. Han understryker: "Avtal måste göras ordentligt, man måste ta hjälp". Arkitekterna själva äger rättigheterna till sina rum, och ersättning sker genom royalties-avtal.

Till sin hjälp för att upprätta avtal samarbetar Treehotel med en jurist. Och just avtalen håller på att bli en stor del av Treehotels affärsverksamhet; man jobbar för närvarande med att ta fram samarbetsavtal för att sälja Treehotel som ett "paket" på olika marknader. Nu är förhoppningen att nå ut på den amerikanska marknaden. För att undersöka förutsättningarna har Treehotel använt sig av den amerikanska handelskammaren, samt en jurist i Chicago, och det står klart att ett omfattande arbete för att få till ett bra avtal är en nödvändighet för att ha en chans att nå framgång. Treehotel för diskussioner med en amerikansk säljare/distributör som redan har det nätverk och kontakter som behövs för att nå ut. Om avtal skrivs får säljaren/distributören ensamrätt på den amerikanska kontinenten. I avtalet ingår att den tilltänkta samarbetspartnern tar på sig ett visst antal säljobjekt, för att på så sätt säkerställa att den volym som behöver säljas verkligen säljs. Alternativet att licensiera Treehotel genom Franchise-avtal berättar Kent Lindvall att de har valt bort, eftersom de upplever det som krångligt och dyrt.

Varför är då den amerikanska säljaren intresserad av Treehotel istället för att göra något eget? Jo, värdet i varumärket Treehotel, som figurerat en hel del i amerikansk media, i kombination med designen av hotellrummet "Mirror cube" (byggt av spionglas, spegel på utsidan och genomskinligt från insidan) gör att det finns ett färdigt, kraftfullt paket att lansera. Det anses lönsammare än att lägga tid, kraft och pengar på att utveckla eget. Treehotels paketlösning är alltså det som är intressant.

På hemmaplan samarbetar Treehotel förutom arkitekter bland annat med Träcentrum (kopplat till Luleå universitet), i frågor som rör till exempel hållfastighet och fästanordningar. Än så länge har man inte ansökt om patent på några tekniska lösningar, men det är något som kan bli aktuellt framöver.

Vad är mest värdefullt?

Vad gäller affärshemligheter så säger Kent Lindvall att det inte är så mycket hemlighetsmakeri kring de speciella hotellrummen. "Det är väl ritningarna som vi inte delar med oss av." Han nämner också lösningarna som Träcentrum tagit fram, som något som stannat inom företaget. Lösningarna är framtagna som konsultuppdrag och ägs av Treehotel.

Något som han däremot ser som en väldigt viktig affärshemlighet är Treehotels kundregister. Från början hade de inte någon uttänkt strategi för hanteringen av registret, men nu har ett system för att upprätthålla och vårda systemet växt fram. "Kanske är det varumärket och kunddatabasen som i slutändan utgör värdet i bolaget" funderar Kent Lindvall. Han avslutar: "Man måste avgöra vad som är värt att satsa på. Man kan ju skydda hur mycket som helst, men det har man varken tid eller råd med. De rättigheter man skaffar sig måste man också ha råd att bevaka, annars är de ingenting värda. Vi har varit omsorgsfulla och valt bara de viktigaste delarna. Det betyder också att man väljer bort många saker, som man inte fokuserar på."

Intervjun gjordes 2013.

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online