Kvinna tittar i mikroskåp på labb.
Xbrane
Patent

XBrane - ”Våra innovationer och patent ska ge fler prisvärda och bra läkemedel”

Biologiska läkemedel är sedan länge en effektiv behandlingsform mot flertalet allvarliga och kroniska sjukdomar. Men ett dilemma har varit tillgänglighet. Med hjälp av patent från Patent- och registreringsverket, PRV vill det innovativa läkemedelsföretaget XBrane kunna erbjuda fler patienter rätten till fullgoda läkemedelsalternativ.

Under de senaste decennierna har allt fler läkemedel tillverkats genom så kallade biologiska processer. Utvecklingen har lett till att det idag finns nya behandlingar för sjukdomar som AMD, reumatism och cancer. När patentskyddet för ett biologiskt läkemedel upphör kan andra företag utveckla kopior som kallas ”biosimilarer”.

1.jpg

Vägen till en innovation

– Eftersom XBrane arbetar med biosimilarer för nya läkemedel vill vi också skydda vektorer, celler och produktions- och reningsmetoder vid framställning av antikroppar. Här har PRV spelat en viktig roll i vår strävan att också skydda produktions- och kostnadseffektiva teknologier vid utveckling av våra biosimilarer, säger Håkan Yildirim, Head of Intellectual Property på XBrane.

Innovation utgår i regel från ett starkt varumärke. Det attraherar dels nya samarbetspartners, investerare och unik kompetens, men bidrar också till ökad publicitet och allmän kännedom om varumärket. Faktorer som också är viktiga för ett företags utveckling och tillväxt.

– En uppfinning kan vara en innovation, men enbart först när den har ett potentiellt marknadsvärde. Min uppgift på XBrane handlar om att transformera noga utvalda affärshemligheter till innovativa lösningar. Med insikten att produkterna eller metoderna ger teknologiska, strategiska och affärsmässiga fördelar på marknaden bör man också ansöka om patentskydd.

XBrane, likt många andra företag, använder sig av en immaterialrättsstrategi, eller IP-strategi, för att hantera immateriella tillgångar inom områden som patent, varumärkesskydd, designskydd och upphovsrätt.

Vad man kan och bör söka skydd för inom innovation är enligt PRV en vanlig fråga som kan ingå i en IP-strategi. I en innovationsprocess är det möjligt att skapa immaterialskydd för både produkter och metoder i varje enskild del av processen. Exempelvis kan det handla om idéer och koncept, men också om prototyper och slutprodukter.

8.jpg

Flertalet patent genom PRV

Xbrane har under en period av 18 månader beviljats sju olika patent genom PRV. Samtliga av dessa patent syftar till att skydda vektorer, celler och metoder vid framställning av biosimilarer.

– PRV levererar en snabb och tillförlitlig patenterbarhetsbedömning med hög internationell standard. Bedömningen tar omkring åtta månader och som patentsökande får man bland annat värdefull information om eventuell känd teknik på området som skulle kunna vara hinder för patentering.

– Patentskydden genom PRV har dels stärkt vårt varumärke men framförallt genererat strategiska och affärsmässiga fördelar på marknaden. Det här innebär att vi eventuellt kommer att ha möjlighet att utlicensiera patenterad teknik mot en högre avgift än för utlicensiering av teknik som skyddas av affärshemligheter och ”know-how”.

Håkan Yildirim poängterar samtidigt att stora läkemedelsbolag generellt kan vara väldigt stämningsbenägna och XBrane måste, genom intrångsundersökningar, säkerställa att de inte gör intrång i andra företags immateriella rättigheter. Skulle så ske är risken stor att drabbas av både kostsamma rättsliga processer och höga skadestånd.

– Vi är väldigt måna om att inte inkräkta i andras rättigheter. För att kringgå redan känd teknik finns exempelvis möjligheten att ändra skyddsomfånget för en patentansökan och på så sätt få patentskydd. Patent och andra immateriella rättigheter är med andra ord en väldigt stark affärstillgång om de också används på rätt sätt.

Patenterad biosimilar mot allvarlig ögonsjukdom

XBranes första läkemedelsprodukt, Xlucane, lanseras 2022. Det är en biosimilar som har potential att bli en behandlingsform för miljontals människor som lider av den allvarliga ögonsjukdomen AMD, Makuladegeneration, och som kan leda till blindhet.

– Vår biosimilar är likartad med motsvarande biologiskt originalläkemedel, skillnaden ligger i XBranes patenterade ”gener” som instruerar cellen att producera identiskt protein likt originalprodukten. Målsättningen är att Xlucane ska nå patienter världen över eftersom vi är av den uppfattning att om det finns en behandlingsmetod, bör den också vara tillgänglig för alla, avslutar Håkan Yildirim.

9.jpg