Immateriella tillgångar för affären – Vinnovas IP-check till företag

Uppdaterad 2022-06-22