Kvinna som tittar på en dator
Foto: Casper Hedberg

Ny möjlighet för företag att söka EU-bidrag

Från och med den 10 januari 2022 öppnar möjligheten för små och medelstora företag att söka bidrag från EUIPOs SME Fund. Ansökningsperioden pågår mellan 10 januari och 16 december och det är först till kvarn som gäller.

Nu har du som företagare möjlighet att få ersättning både för en professionell genomgång av ditt företags immateriella tillgångar, en så kallad IP Scan, och för avgiften vid registrering av varumärke, design och patent.

Två olika erbjudanden

Erbjudande 1:

Få ersättning för varumärkes- och design registrering och/eller en IP Scan 

Det här erbjudandet är ett bidrag på 1500 euro som du själv väljer hur du vill använda. Du kan välja att göra en IP scan och få tillbaka 90 % av kostnaden. Du kan också få tillbaka 75 % av grundavgiften när du ansöker om att registrera ett varumärke eller en design hos EUIPO eller annan myndighet inom EU, däribland PRV, eller få tillbaka 50% av grundavgiften när du ansöker om att registrera ett varumärke eller en design utanför EU.

Vad innebär en IP Scan?

En IP scan är en genomgång av företagets immateriella tillgångar. Rådgivare inom området immateriella tillgångar tittar på din affärsmodell, dina produkter eller tjänster och tillväxtplaner och hjälper dig att identifiera de viktigaste immateriella tillgångarna ur ett affärsperspektiv. Tjänsten kan hjälpa dig att bestämma vilka immateriella rättigheter du ska ansöka om och hur du ska utforma din strategi för immateriella tillgångar i framtiden.

Har du redan registrerat immateriella rättigheter får du råd i hur du kan utveckla din immaterialrättsportfölj. IP scan samordnas av PRV.

När du fått ansökan godkänd kontaktar du PRV för att få tillgång till rådgivaren som ska utföra IP scanningen.

Kontakt: IPScan@prv.se

Erbjudande 2:

Få ersättning för en nationell patentansökan

Det här erbjudandet ger dig möjlighet att få tillbaka upp till 50 % av ansökningsavgiften vid en nationell patentansökan, dock maximalt 750 euro.

Alla ansökningar görs i fyra steg

För att EUIPO ska bevilja medel oavsett vilken produkt du ansöker om gäller följande fyra steg i ordningen nedan: 

  1. Ansök om bidrag hos EUIPO
  2. Invänta svar från EUIPO
  3. Lämna in en Designansökan/varumärkesansökan/patentansökan hos myndigheten som avses eller kontakta PRV för en IP Scanning
  4. Begär ersättning hos EUIPO