Affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar

Utbildningen riktar sig till dig som har baskunskaper inom immaterialrätten (till exempel PRV-skolan på prv.se) och vill stärka din kompetens framförallt vad gäller kopplingen mellan affärsstrategiska kunskaper och immateriella tillgångar.

Observera att utbildningen är uppdelad i två pass.

Pass 1 – 11 oktober 13:00 -16:30
Pass 2 – 12 oktober  09:00 -12:30

Pass 1 avslutas med frågeställningar vilka deltagarna uppmuntras att fundera kring inför pass 2. Frågeställningarna kommer att diskutera och följas upp i pass 2. Deltagarna kommer att ges tillfälle att diskutera och reflektera tillsammans.

Utbildningen riktar sig till dig!

Utbildningen riktar sig till dig som är företags-, affärs- eller innovationsrådgivare inom det statliga innovationsstödsystemet och som har viss kunskap om immateriella rättigheter, men som behöver stärka din kompetens framförallt när det gäller kopplingen affärsstrategiska kunskaper och immateriella tillgångar.

Ambitionen med utbildningsdagen är att omvandla teori till konkreta användbara verktyg för företagsrådgivaren så då kan stå bättre rustad för att kunna vägleda företagare i vilka frågor de behöver anlita expertis, vilka frågor de kan arbeta själva med och vilka frågor som är mer eller mindre relevanta att fördjupa sig i.

Utbildningen ger dig svar på dessa frågor:

  • Immateriella tillgångar - vilka företag har sådana? Hur ser dessa tillgångar ut?
  • Vad finns det för koppling mellan de immateriella tillgångarna och företagets affärsplan?
  • Vilken affärsnytta ger ett strategiskt arbete med de immateriella tillgångarna?
  • Vem äger de immateriella tillgångarna?
  • Vad kan en omvärldsanalys ge?
  • Vad menas med en IP-strategi och på vilket sätt är den viktig?

Förkunskaper

Du bör ha gått PRV-skolan online och känna till immaterialrätten i stora drag.

På utbildningen möter du erfarna föreläsare

Andreas Blomqvist entreprenör och grundare av företaget CareLigo. Har bland annat utvecklat OPTILOGG som är ett hembaserat hjälpmedel för hjärtsviktssjuka, som aktiverar patienten och gör denne till en aktiv del i vårdkedjan. Andreas har stor erfarenhet av immaterialrättsliga frågeställningar sedan 15 år tillbaka både i Sverige och internationellt.

Karin Broman, arbetar som Senior Legal Counsel på FONDIA. Karin har omfattande erfarenhet av att arbeta såväl operativt som strategiskt med immaterialrättsfrågor som tex chefsjurist men också i rådgivande funktion med alla tillhörande frågor om hur man kapitaliserar på IP bland annat genom olika avtal, konkurrensfrågor och marknadsrätt.

Kontakt för frågor

utbildning@prv.se