Exempel - Electronics AB

Det finns många vägval vid patent. Här visar vi ett kostnadsexempel för Electronics AB, ett påhittat företag som vill patentera en uppfinning i sju länder.

Patentera en uppfinning i sju europeiska länder

Strax utanför Stockholm finns ett teknikstarkt företag som utvecklar elektronikkomponenter. De vill göra det de är bra på och anlitar därför ett patentombud till att skriva både underlag till nyhetsgranskningen och patentansökan. Marknaden finns huvudsakligen i Europa, därför väljer de att söka ett europeiskt patent via EPO.

Electronics AB - fiktivt företagNamn: Electronics AB
Produkt: Kretskortskomponenter
Anställda: 10 st
Företagets omsättning: 15 miljoner
Ort: Kista
Ett patent via EPO valideras i: Sverige, Finland, Estland, Tyskland, Danmark, Storbritannien, Polen
Patentets livslängd: 11 år
Att få patent i 7 länder tog på ett ungefär 5-6 år

Kostnadsexempel

Ombudskostnad för att skriva underlag till en nyhetsgranskning: 10.000:-
Köper en nyhetsgranskning av PRV: 13.300:-
Ombudskostnad för att skriva en EPC-ansökan samt övriga ombudskostnader, så som att svara på förelägganden och administrativa uppgifter: 120.000-180.000:-

Avgifter som EPO tar ut:
Ansökningsavgift, granskningsavgift, patenterbarhetsprövning samt meddelandeavgift EPO: 50.500 - 63.500:-
Designeringsavgift för alla stater: 6.000:-

Avgifter som PRV och övriga patentmyndigheter tar ut:
Validering i 7 länder: 20.000:-
Årsavgifter under 11 år: 110.000:-

Översättning:
Översättningskostnader i 7 länder: 50.000-100.000:-

Summa: ca 400.000-600.000 SEK 

Observera

I exemplet har kostnader uppskattats i några typiska fall. Det är viktigt att veta att totalsummorna är ungefärliga: tid och kostnader kan variera mycket mellan olika fall, även när förutsättningarna verkar likna varandra. En patentansökans omfattning och komplexitet, hjälp av ombud och översättningar är faktorer som särskilt påverkar kostnader.