Regionala kontaktpersoner

För att kunna tillgodose de specifika behov som finns i olika delar av Sverige har vi tillsatt kundansvariga som har kontakt med främjare i de olika regionerna.

Regionens kontaktperson är en direktlänk in till PRV för dig som främjare. Kontaktpersonerna arbetar för att hålla en dialog med främjarorganisationer i respektive region, hålla sig informerade om projekt som är på gång, ta reda på vilka behov som finns och i samråd med främjare i respektive region planera för aktiviteter.

Region Kontaktperson Direktnummer
Norrbotten Erik Enqvist 08 - 782 25 92
Västerbotten Erik Enqvist 08 - 782 25 92
Västernorrland Erik Enqvist 08 - 782 25 92
Jämtland Erik Enqvist 08 - 782 25 92
Gävleborg Erik Enqvist 08 - 782 25 92
Dalarna Erik Enqvist 08 - 782 25 92
Värmland Anna Lundqvist 08 - 782 28 44
Mälardalen (Västmanland,
Södermanland, Örebro)
Anna Lundqvist 08 - 782 28 44
Stockholm Anna Lundqvist 08- 782 28 44
Uppsala Erik Enqvist 08 - 782 25 92
Gotland Anna Lundqvist 08 - 782 28 44
Östergötland Anna Lundqvist 08 - 782 28 44
Västra Götaland Johan Westberg 08 - 782 27 18
Halland Anna Lundqvist 08 - 782 28 44
Småland Johan Westberg 08 - 782 27 18
Blekinge Johan Westberg 08 - 782 27 18
Skåne Johan Westberg 08 - 782 27 18