Regionala kontaktpersoner

För att kunna tillgodose de specifika behov som finns i olika delar av Sverige har vi tillsatt kundansvariga som har kontakt med främjare i de olika regionerna.

Regionens kontaktperson är en direktlänk in till PRV för dig som främjare. Kontaktpersonerna arbetar för att hålla en dialog med främjarorganisationer i respektive region, hålla sig informerade om projekt som är på gång, ta reda på vilka behov som finns och i samråd med främjare i respektive region planera för aktiviteter.

RegionKontaktpersonDirektnummer
Norrbotten Charlott Galant 08 - 782 27 38
Västerbotten Charlott Galant 08 - 782 27 38
Västernorrland Anton Blomberg 08 - 782 28 16
Jämtland Anton Blomberg 08 - 782 28 16
Gävleborg Anton Blomberg 08 - 782 28 16
Dalarna Anton Blomberg 08 - 782 28 16
Värmland Charlott Galant 08 - 782 27 38
Mälardalen (Västmanland,
Södermanland, Örebro)
Anton Blomberg 08 - 782 28 16
Stockholm Anna Lundqvist 08- 782 28 44
Uppsala Charlott Galant 08 - 782 27 38
Gotland Anna Lundqvist 08 - 782 28 44
Östergötland Anna Lundqvist 08 - 782 28 44
Västra Götaland Jonas Holmqvist 08 - 782 26 33
Halland Jonas Holmqvist 08 - 782 26 33
Småland Jonas Holmqvist 08 - 782 26 33
Blekinge Jonas Holmqvist 08 - 782 26 33
Skåne Anton Blomberg 08 - 782 28 16