Regionala kontaktpersoner

För att kunna tillgodose de specifika behov som finns i olika delar av Sverige har vi tillsatt kundansvariga som har kontakt med främjare i de olika regionerna.

Regionens kontaktperson är en direktlänk in till PRV för dig som främjare. Kontaktpersonerna arbetar för att hålla en dialog med främjarorganisationer i respektive region, hålla sig informerade om projekt som är på gång, ta reda på vilka behov som finns och i samråd med främjare i respektive region planera för aktiviteter.

Region Kontaktperson Direktnummer
Norrbotten Peter Svensson 08 - 782 26 17
Västerbotten Peter Svensson 08 - 782 26 17
Västernorrland Anna Lundqvist 08 - 782 28 44
Jämtland Anna Lundqvist 08 - 782 28 44
Gävleborg Anna Lundqvist 08 - 782 28 44
Dalarna Anna Lundqvist 08 - 782 28 44
Värmland Peter Svensson 08 - 782 26 17
Mälardalen (Västmanland,
Södermanland, Örebro)
Anna Lundqvist 08 - 782 28 44
Stockholm Anna Lundqvist 08- 782 28 44
Uppsala Peter Svensson 08 - 782 26 17
Gotland Anna Lundqvist 08 - 782 28 44
Östergötland Anna Lundqvist 08 - 782 28 44
Västra Götaland Peter Svensson 08 - 782 26 17
Halland Peter Svensson 08 - 782 26 17
Småland Peter Svensson 08 - 782 26 17
Blekinge Peter Svensson 08 - 782 26 17
Skåne Anna Lundqvist 08 - 782 28 44