Regionala kontaktpersoner

För att kunna tillgodose de specifika behov som finns i olika delar av Sverige har vi tillsatt kundansvariga som har kontakt med främjare i de olika regionerna.

Regionens kontaktperson är en direktlänk in till PRV för dig som främjare. Kontaktpersonerna arbetar för att hålla en dialog med främjarorganisationer i respektive region, hålla sig informerade om projekt som är på gång, ta reda på vilka behov som finns och i samråd med främjare i respektive region planera för aktiviteter.

RegionKontaktpersonDirektnummer
Norrbotten Charlott Galant 08 - 782 27 38
Västerbotten Charlott Galant 08 - 782 27 38
Västernorrland Anton Blomberg 08 - 782 28 16
Jämtland Anton Blomberg 08 - 782 28 16
Gävleborg Anton Blomberg 08 - 782 28 16
Dalarna Anton Blomberg 08 - 782 28 16
Värmland Charlott Galant 08 - 782 27 38
Mälardalen (Västmanland,
Södermanland, Örebro)
Anton Blomberg 08 - 782 28 16
Stockholm Anna Lundqvist 08- 782 28 44
Uppsala Charlott Galant 08 - 782 27 38
Gotland Anna Lundqvist 08 - 782 28 44
Östergötland Anna Lundqvist 08 - 782 28 44
Västra Götaland Jonas Holmqvist 08 - 782 26 33
Halland Jonas Holmqvist 08 - 782 26 33
Småland Jonas Holmqvist 08 - 782 26 33
Blekinge Jonas Holmqvist 08 - 782 26 33
Skåne Anton Blomberg 08 - 782 28 16

PRV för företagare

PRV för företagare är framtagen som ett verktyg för små och medelstora företag att identifiera sina immateriella tillgångar. Sidorna är också tänkta att fungera som ett stöd för dig som främjare i din kontakt med företag.