Möt våra regionala kontaktpersoner

För att kunna tillgodose de specifika behov som finns i olika delar av Sverige har vi tillsatt kundansvariga som har kontakt med främjare i de olika regionerna.

Regionens kontaktperson är en direktlänk in till PRV för dig som stöttar företag. Kontaktpersonerna arbetar för att hålla en dialog med organisationer i respektive region, hålla sig informerade om projekt som är på gång, ta reda på vilka behov som finns och i samråd med främjare i respektive region planera för aktiviteter.

Peter Svensson

Kundansvarig
Patentingenjör och kundansvarig mot främjare.
Peter handlägger patentansökningar inom industriell kemi. Har jobbat på PRV sedan 2018.
Kontaktuppgifter:

E-post till peter.svensson@prv.se

08-782 26 17

Regioner

Kul och lärorikt att besöka nya platser i regionerna. Alla orter har en historia som oftast sätter sin prägel, och så blir man expert på järnvägsnätet.

 • Västra Götaland 
 • Halland 
 • Småland 
 • Blekinge
 • Uppsala
 • Norrbotten
 • Värmland
 • Västerbotten

Anna Lundqvist

Kundansvarig
Anna har tidigare hanterat patentansökningar inom mätteknik. Ansvarar idag för kunskapshöjande insatser mot små och medelstora företag.
Kontaktuppgifter:

E-post till anna.lundqvist@prv.se

08-7822844

Regioner

 • Gotland: När jag kommer till Gotland slås jag av doften från havet och den rustika känslan i Visby.
 • Östergötland: Bruksorter och lärosäten i en energisk blandning noterar jag i Östergötland.
 • Stockholm: I Stockholm känner jag pulsen. Det är mycket på gång överallt.
 • Skåne: Våren i Skåne är fin. Här är man alltid välkommen.
 • Mälardalen: Ursprunget kallar och jag känner mig hemma vart jag än är.
 • Dalarna: Här vill jag gärna stanna längre. Fantastiska möjligheter till friluftsliv, sommar som vinter.
 • Gävleborg: Där hav möter skog.
 • Jämtland: Människorna och naturen gör att man åker härifrån med mer energi än när man kom.
 • Västernorrland: Den vackra kusten har fängslat mig många gånger.