Aktuell information

Här publicerar vi valda nyheter och aktuell information för dig som är expert inom immaterialrätt.

Aktuellt

2 maj 2019: Nya protokoll från kundrepresentantmötet 9 april 2019

Möjlighet till tidigarelagd granskning av patentansökningar

 

 

 

Regelbundna kundrepresentantmöten

PRV har regelbundet möten med kundrepresentanter. Mötena innehåller tre delar. En del om design och varumärke, en gemensam generell del och en del om patent.

Protokoll från möten med kundrepresentanter