Aktuell information

Här publicerar vi valda nyheter och aktuell information för dig som är expert inom immaterialrätt.

Aktuellt

29 november 2019: IKT-seminarium med EPO

Regelbundna kundrepresentantmöten

PRV har regelbundet möten med kundrepresentanter. Mötena innehåller tre delar. En del om design och varumärke, en gemensam generell del och en del om patent.