IKT-seminarium med EPO

För patentexperter 29 november i Stockholm.

Plats

29 november
Näringslivet Hus
Stockholm, SE

Europeiska patentverket, EPO, håller ett seminarium om patentinformation och kommunikationsteknologi (IKT) den 29 november i Stockholm.

Seminariet kommer att fokusera på patenterbarhetsfrågor och viktiga aspekter av att lämna in hos EPO och försvara IKT-relaterade patentansökningar.

Workshops

  • utarbetande av europeiska ansökningar om affärsmetoder
  • granskning av molntjänster EPO: patentkrav på molntjänster
  • människa-datorinteraktion (HCI) och grafiska användargränssnitt (GUI)