Hantering av patent

Dessa administrativa funktioner är involverade i en patentansökan på PRV, utöver de tekniska enheterna.

Mottagande – formell handläggning – teknisk handläggning (ärendet har nått teknisk enhet och tilldelas en ansvarig patentingenjör) – expediering.

Följande funktioner på PRV involveras i handläggningen utanför de tekniska enheterna:

Mottagande

Ekonomienheten: Kassan
Patentadministrativa enheten: Nationella gruppen

Formell handläggning Patentadministrativa enheten: Nationella gruppen
Expediering Patentadministrativa enheten: Diariet
Juridisk handläggning (SPC) Patentavdelningens juristenhet
Publicering

Patentadministrativa enheten: Diariet och Kungörelsen
Utvecklingsfunktionen (tekniska frågor)

PCT-ansökningar hanteras av en egen grupp på Patentadministrativa enheten:

Formell handläggning Patentadministrativa enheten: PCT-gruppen