Mer innovation och lyckade upphandlingar i vården – immaterialrättens roll

Upphandling kan möjliggöra innovation och ge samhället nya bättre lösningar, produkter och tjänster. Varje år ökar patienttrycket och sparkraven på vården, här är innovation särskilt angeläget.

Välkommen på ett digitalt seminarium där PRV och Afori tittar närmare på immaterialrättens roll för lyckade upphandlingar, med fokus på vården. Hur ska de olika parterna tänka när det gäller ägande, användning och utveckling av det som upphandlas, särskilt när upphandlingen innehåller flera aktörer och på olika sätt berör utveckling och innovation?

En upphandling är lyckad när alla inblandade aktörers behov och mål uppfylls. För att åstadkomma det måste behoven och målen tydliggöras och beaktas genom hela upphandlingen, och förståelse för de andra parternas behov behöver finnas.

En första tanke hos den upphandlande organisation kan vara att desto högre grad av ägande, desto mer lyckat är ett inköp. Men sanningen är att det faktiskt kan vara tvärtom. En annan utmaning är att komma överens om vem som får göra vad, och när med resultat som skapas före eller under en upphandling.

Deltagare i seminariet:

Frida Smith, docent på Chalmers och forskningsledare på Regionalt Cancercentrum Väst

Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv

Charlotta Palmgren, affärsutvecklare på Upphandlingsmyndigheten  

Charlott Galant, strategisk samordnare på PRV

Exempel på frågeställningar som kommer att diskuteras:

  • Vad kan hända om man inte reglerar ägandefrågor och immaterialrätt i ett samarbete?
  • På vilket sätt kan ett stort förvärv av tillgångar/immaterialrätt skapa problem?
  • Vad händer med forsknings- och utvecklingsresultat i ett samarbete när en av parterna byter ägare?
  • Hur vet man hur stort ägande/användning/kontroll man behöver?
  • Hur får man tillgång till rätt kunskap om immaterialrätt?

Läs mer om seminariet här

Se sändningen live här den 6 mars 2024 klockan 13:00

Uppdaterad 2024-03-11