En bild på Stockholms stadshus
Foto: Henrik Trygg, montage

PRV arrangerar konferens om AI och upphovsrätt

Den 12–13 september arrangerar PRV, tillsammans med Kungliga biblioteket och Stockholm Centre for Commercial Law, en internationell tvådagars-konferens där deltagare ges möjlighet att fördjupa sig inom upphovsrättens framtid tillsammans med intressenter, lagstiftare och juridiska experter.

På konferensen kommer några av världens ledande experter och akademiker att utforska aspekter av framtidens reglering av AI, upphovsrätt och gränsöverskridande tillgång till skyddat material.

Bland talarna finns internationella nyckelpersoner inom AI-forskning och forskning om upphovsrätt, liksom policyskapare, licensieringsorgan, rättighetsinnehavare och juridiska rådgivare. Representanter från WIPO, EU-kommissionen och US Copyright Office finns med bland de många föreläsarna.

Konferensen hålls på Kungliga biblioteket i Stockholm, med bankett på Stadshuset för samtliga registrerade deltagare.

Innan den 26 juni gäller rabatterat pris (”early bird”) för deltagare. För mer detaljer om program, priser och anmälan:

Digital Knowledge – The Library and Copyright in a Global Digital Economy