Immaterialrättsdagen 2021

Varje år uppmärksammas World Intellectual Property Day världen över. Dagen är ett tillfälle att sätta fokus på frågor om vilken roll immaterialrätten spelar för innovation.

På Immaterialrättsdagen 2021 lyfte PRV små- och medelstora företags resa från idé till verklighet.

Gå till föredragen

Program:

  • Inspirationsföreläsning med Katja Lindvall, vice VD Moving Floor.
  • Inspirationsföreläsning med Per Trossmark, VD RespiHeart.
  • Immaterialrättens roll på svenska universitet och högskolor: En intervju med KTH:s rektor Sigbritt Karlsson och avdelningschefen för KTH Innovation, Lisa Ericsson, som bland annat beskriver resan från forskning till företag för innovativa studenter och forskare.
  • Paneldebatt: Vad behöver du veta för att lyckas med din idé på marknaden? Lyssna på ett inspirerande samtal om vikten av att identifiera sina viktigaste tillgångar och använda dem smart för att bli framgångsrik utan att trilla i vanliga fallgropar. Medverkande: Ulf Berlin (Silver), Patrik Kagu (Almi), Maria Berghäll (entreprenör, Piece of Value), samt Erik Enquist (målgruppsansvarig SMF på PRV).
  • Christina Wainikka, Policyexpert immaterialrätt, Svenskt Näringsliv berättar om varför immaterialrätten är viktig även för små och medelstora företag.
  • På temat ”Immaterialrätt – en viktig del av en hållbar värld” berättar Michelle Bouchard, programansvarig specialist på SIDA och Teresa Soop, forskningssekreterare, SIDA om hur kunskapen om immaterialrätt främjar utvecklingsländernas innovationsprojekt med hållbarhet i fokus, främst genom de kapacitetsutvecklingsprogram som PRV erbjuder i samarbete med Sida och WIPO.
  • Dessutom kommer Åsa Eriksson (S) och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), ledamöter i Näringsutskottet att medverka. Båda är också medlemmar i PRV:s insynsråd.

Patentinformation, en värdefull källa av information

Information om teknologi kan hittas i många olika källor. En av de mer kompletta och heltäckande källorna om en teknologi är den information som finns i patent, så kallad patentinformation. Patentinformation kan vara av värde för exempelvis den enskilde forskaren, företaget, forskningsfinansiären eller beslutsfattaren. Om du vill lära dig mer om vad patentinformation är och hur det kan hjälpa dig och din organisation så ta dig en titt på vår presentation här intill.

I vår exempelrapport ”PRV antibiotic resistance, the IPR-viewpoint” presenterad här får du ett konkret exempel på hur man kan använda patentinformation för att förstå och beskriva hur ett helt teknikområde har utvecklats över tid.

Patentinformation – värdefull data för din grundforskning, innovation och affärsutveckling (PowerPoint 66,6 MB)

Exempelrapport: PRV antibiotic resistance, the IPR-viewpoint (pdf 27,7 MB)

Föredragen: