Patentlandskap

Ett patentlandskap är värdefullt för företagsledare, investerare och beslutsfattare. Det är en grafisk modell för visualisering av patentdata som kan användas som omvärldsanalys och för att ta strategiska beslut.

En patentlandskapsrapport innehåller en visuell presentation med till exempel grafer och tabeller som visar vilka de största och mest betydande aktörerna inom området är, ansökningstrender över tid, samarbeten, teknikens utveckling och/eller hur konkurrensen utvecklas. 

PRV konsulttjänster tar fram patentlandskap efter dina önskemål. Här presenterar vi ett smakprov från aktuella tekniker och områden.