Hemlån av böcker

Låna böcker med dig hem! Vi erbjuder hemlån från delar av våra samlingar.

Du är välkommen att låna med dig böcker hem från vårt bibliotek. Vissa delar av våra samlingar är dock undantagna. Tidskrifter, referensverk och e-böcker går inte låna med hem, inte heller böcker som är placerade på tekniska enheter eller i vår samling i Söderhamn.

Lånetiden är 28 dagar, med möjlighet att låna om upp till två gånger om boken inte är reserverad av någon annan.