Villkor för användning av e-material

Användning av de flesta e-tidskrifter, e-böcker och databaser regleras genom avtal.

Avtalen styr vilka rättigheter du som enskild användare har. Vad man får och inte får göra med respektive material varierar alltså beroende på förlag och leverantör.

Om du har frågor som rör en specifik e-tidskrift eller e-bok, hör av dig till biblioteket.

Det är vanligtvis tillåtet att

  • läsa och skriva ut enstaka avsnitt/artiklar
  • använda materialet för privat bruk eller i pedagogiskt syfte/forskningssyfte
  • ladda ned enstaka artiklar för att läsa dem vid ett senare tillfälle
  • länka till ett specifikt innehåll

Det är inte tillåtet att

  • ändra och plagiera andras arbeten
  • använda avtalen kommersiellt
  • systematiskt och fullständigt kopiera, skriva ut eller ladda ned t ex en hel tidskriftvolym eller en hel bok
  • skicka data eller artiklar vidare till webbsidor eller listservrar

Varierar mellan olika leverantörer

  • vissa avtal tillåter t ex framställning av kurskompendier medan andra uttryckligen förbjuder detta
  • vissa förlag har nu börjat tillåta vidarebefordring till framförallt forskarkollegor utanför respektive universitet/högskola
Kontakta biblioteket om du är osäker på vad du får göra