Aktuella utbildningar

Här lägger vi kontinuerligt upp kommande utbildningar. Mer information om inriktning, datum, tid och plats hittar du under respektive utbildning.

Ett av PRV:s uppdrag är att öka kunskapen om immaterialrätt och immateriella tillgångar. Det gör vi bland annat genom utbildningar för varierande behov och kunskapsnivå. Utbildningarna är avgiftsbelagda.