Aktuella utbildningar

Här lägger vi kontinuerligt upp kommande utbildningar. Mer information om inriktning, datum, tid och plats hittar du under respektive utbildning.

Ett av PRV:s uppdrag är att öka kunskapen om immaterialrätt och immateriella tillgångar. Det gör vi bland annat genom utbildningar för varierande behov och kunskapsnivå. Utbildningarna är avgiftsbelagda.

Just nu har vi inga planerade utbildningar att erbjuda.