Designskydd - Hur funkar det?

Vår grundläggande kurs om designskydd ger en bra förståelse för möjligheterna att skydda unika idéer och vänder sig till dig som jobbar med design och formgivning.

Kursmål

Målet med kursen "Designskydd – Hur funkar det?" är att ge dig som jobbar med eller i nära anslutning till designarbete och formgivning - en god grundförståelse för möjligheterna att skydda unika former.

Målgrupp

Kursen riktas till designer, formgivare, uppfinnare, utvecklingsavdelningar, rådgivare, konstnärer, beslutsfattare, affärsstrateger, IP-administratörer, mönsterskyddshandläggare som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med designfrågor (mönsterrättsfrågor) och behöver grundläggande kunskaper inom området.

Kursbeskrivning

När man hör ordet design är det lätt att tänka på modevisningar i Paris eller exklusiva möbler, vilket förstås är två typer av formgivning. Allt från mönstret på soffan till handtaget på dammsugaren, ikonerna på datorn eller mobiltelefonen i fickan – alla kan de skyddas av designskyddet. Ofta används också designskydd som ett komplement till exempelvis patent- och varumärkesregistreringar för att ge ett heltäckande och effektivt skydd till en produkt. Att ha en god förståelse för designskyddet och närliggande rättigheter är nödvändigt för att framgångsrikt utnyttja immaterialrätterna i en verksamhet.

Kursen är även en god grund för ytterligare fördjupning i ämnet genom vårt övriga kursutbud som på olika sätt hjälper dig att tjäna pengar på goda idéer.

Exempel på ämnen som tas upp under kursen:

  • Vad krävs för att få ett designskydd?
  • Vad innebär att ett mönster har särprägel?
  • Hur ser ansöknings- och granskningsförfarandet ut?
  • Designskydd i praktiken

Föreläsare

Föreläser gör Markus Dahlberg från PRV samt inbjudna föreläsare och ombud. Samtliga föreläsare arbetar dagligen med dessa frågor – allt från den första ansökan till slutligt beviljat mönsterskydd – och som därför besitter djupgående kunskaper om dessa frågor både inom Sveriges gränser och i Europa. Vi anser att det är viktigt att kunskaperna inte stannar vid teori och tolkning av lagtexter, utan att deltagarna ges inblick i den verkliga processen.