Kundmöte - Fokus Patent

Agenda:

  • Unitary Patent Protection – statusrapport
  • Nyhetsbedömning – En jämförelse med EPO-praxis
  • Aktuell information från patentavdelningen
  • Rapporter från internationella möten där PRV har deltagit
  • Frågor från kundrepresentanter.