Våra Take Away-kurser

Våra Take away-kurser genomförs i samarbete med dig som kund. Plocka ihop det kurspaket som passar just dig och ditt företag. Vi kan genomföra kurserna på plats ute hos dig.

Du kan plocka ihop den kurs som passar just dig och ditt företag. Välj från delarna nedan. Hittar du ej de ämnen du söker så ge nya förslag till oss. Vi återkommer till dig med en offert.

Sänd din förfrågan på kurspaket till utbildning@prv.se

Observera att eventuella resekostnader tillkommer då dessa kan variera på grund av avstånd och transportsätt.

Vårt kursutbud

 • Patent nationellt
 • Patent internationellt
 • Patent, inriktning patentinformation - att bli en bättre beställare
 • Design nationellt
 • Design internationellt
 • Varumärke nationellt
 • Varumärke internationellt
 • Upphovsrätten grundläggande
 • Upphovsrätten, fokus på Bildhantering

 • Övrigt: Ange kursen du önskar dig

Nivåer på våra kurser

Alla våra kurser kan ges på olika kunskapsnivå.

Bas: inga baskunskaper
Påbyggnad: kunskaper motsvarande cirka två års yrkesverksamhet på området
Avancerat: kunskaper motsvarande mer än fem års yrkesverksamhet på området

Antal timmar på våra kurser

Alla våra kurser kan ges som en-, två- eller tretimmarskurser.

Språk

Alla våra kurser kan ges på svenska eller engelska.

Plats

Hos dig, hos PRV i Stockholm eller som webbkurs via Adobe Connect.

Sätt ihop ditt eget kurspaket

Mejla oss hur ditt kurspaket ska se ut! Ange följande uppgifter. Självklart kan du beställa bara en kurs.

Lista kursernas namn, nivå, antal timmar, språk
Adress (om hos dig)
Dag/tid vill du ha utbildningen (ange helst ett par olika datumförslag)
Ditt namn
Din roll/titel
Dina kontaktuppgifter
Fullständiga faktureringsuppgifter

Exempel på förfrågan om kurspaket

Hej, jag skulle vilja få offert på följande kurser.

Patent Nationellt, bas, 2 timmar, svenska
Patent Internationellt, bas, 2 h timmar svenska

Adress: Patentbolaget AB, Immaterialrättsvägen 3, 156 89 Patentköping
Dag/tid: Vi skulle vilja ha kursen 11 eller 12 maj.
Ditt namn: Anders Andersson
Din roll/titel: Jurist
Dina kontaktuppgifter: anders.andersson@patentbolaget.se
Fullständiga faktureringsuppgifter: Anders Andersson, Patentbolaget AB, Immaterialrättsvägen 3, 156 89 Patentköping

Sänd din förfrågan på kurspaket till utbildning@prv.se


Beskrivning av våra kurser på bas/grundläggande nivå

Patent 3h

 • Vad är ett patent?
 • Vad ska en patentansökan innehålla?
 • Vad man kan få patent på?
 • Vad kan ej patenteras?

Kursen ger en förståelse för patent och patentsystemet och vänder sig till alla som behöver en grund inom patentområdet. Kursen är för dig som är verksam inom exempelvis tekniskt utvecklingsarbete eller rådgivning inom patentområdet, men lämpar sig också för beslutsfattare och ledningspersonal på företag som arbetar med patent.

Design 3h

 • Vad är ett designskydd?
 • Vad ska en designansökan innehålla?
 • Vad kan man få designskydd för?
 • Vad kan ej designskyddas?

Kursen ger en förståelse för designskyddet och vänder sig till alla som behöver en grund inom designområdet och möjligheterna att skydda en unik form. Kursen är för dig som är verksam inom exempelvis formgivning eller arbetar på ett företag som driver utvecklingsarbete inom design och formgivning av produkter, men passar även företagsrådgivare.

Varumärke 3h

 • Vad är ett varumärkesskydd?
 • Vad ska en varumärkesansökan innehålla?
 • Vad man kan få varumärkesskydd för?
 • Vad kan ej varumärkesskyddas?

Kursen ger en förståelse för varumärkesskyddet och vänder sig till alla som behöver en grund inom varumärkesområdet. Kursen är för dig som är verksam inom exempelvis marknadsföring eller arbetar som kommunikatör på mediebyrå eller företag, men lämpar sig även för företagsrådgivare, ny varumärkeshandläggare, affärsstrateger med flera yrkesroller.

Upphovsrätt 3h

 • Vad skyddas av upphovsrätt?
 • Vad innebär det upphovsrättsliga skyddet?
 • Finns det några undantag från upphovsrätten?
 • Gäller upphovsrätten i digitala medier?

Kursen ger en förståelse för det upphovsrättsliga skyddet och vänder sig till alla som behöver en grund inom upphovsrätten. Kursen är för dig som är verksam inom exempelvis marknadsföring eller arbetar som kommunikatör på ett företag, men lämpar sig även för företagsrådgivare, organisationer, affärsstrateger med flera yrkesroller.