Copyright

Copyright är det engelska ordet för svenskans "upphovsrätt". Upphovsrätt, eller copyright, skyddar musik, film, litteratur och annat skapande, såsom skulpturer, möbler, lampor och byggnadskonst. 

Även källkoden till ett datorprogram skyddas av upphovsrätten/copyright. För upphovsrätt/copyright krävs att verket har "verkshöjd"; att det du skapat når upp till en viss nivå av originalitet. I Sverige går det inte att ansöka om upphovsrättsligt skydd utan rätten uppkommer automatiskt när ett verk kommer till. I Sverige gäller upphovsrätten i 70 år efter upphovsmannens död.

Inom upphovsrätt/copyright skiljer man på ekonomiska och ideella rättigheter.

Den som innehar de ekonomiska rättigheterna till ett verk är den som beslutar om och på vilket sätt verket får användas och spridas, exempelvis om en låt får användas i en reklamfilm, en novell ska få publiceras i en novellsamling, om ett foto får användas till en affisch. De ekonomiska rättigheterna uppstår alltid hos den eller de personer som skapat ett verk men kan överlåtas till någon annan genom avtal; exempelvis till ett bokförlag, en fotoagentur, företaget som copyright-innehavaren är anställd av eller STIM (Svenska tonsättares internationella musikbyrå) och skivbolag om den som innehar copyright är musiker.

De ideella rättigheterna innebär att upphovsmannen har rätt att bli namngiven om man använder ett verk – den som citerar ur en bok måste ange vem författaren är. Det ska också finnas en respekt för verket; man får inte ändra det eller kränka upphovsmannen.

Även om skyddet för ett alster som omfattas av upphovsrätt/copyright uppstår formlöst, det vill säga utan krav på registrering, kan det vara komplicerat att hävda skyddet. Upphovsrätten innehåller många undantag och begränsningar. Inom arbetslivet regleras rätten till upphovsrättsligt skyddade alster av ytterligare lagstiftning och en rad avtal. Det är därför ofta klokt att söka rådgivning exempelvis hos sin branschorganisation innan man gör affärer som kan beröras av upphovsrätt.