Hur värderar man de immateriella tillgångarna?

Hur värderar man de immateriella tillgångarna och hur använder man dem? - Avtal, licenser och franchising. Välkommen att delta via webben!

Upp mot 80 procent av värdet hos ett företag ligger i de immateriella tillgångarna, såsom patent, designskydd, varumärken, upphovsrätt, databaser, know-how med flera.

Har tillgången olika värde i olika skeenden – försäljning av bolag, skadestånd, licensiering. Vad ger den immateriella tillgången ett värde och hur skyddar man den i så fall? Genom avtal och licenser kan man sälja sitt affärskoncept genom franchising. Hur går det till i praktiken? Vad är det som krävs och hur går det till?

Medverkande

Fredrik Persson Advokat. AdLegal Advokatbyrå
Anders Fernlund, Advokat/Partner Astra advokater
Seminariet modereras av Markus Dahlberg, utbildningssamordnare på PRV

Hur värderar man de immateriella tillgångarna?

Vad påverkar värdet i en immateriell tillgång? - Fredrik Persson

Hur speglas värdet i ett börsföretag? Hur skapar man värde? - Anders Fernlund

Seminariet genomfördes 28 november 2019.

Uppdaterad 2020-06-08