Om andra möjligheter

Det finns flera möjligheter att ta hand om sitt företags immateriella tillgångar.

Spotify ­– samarbetenas mästare

Spotifys idé är att erbjuda stora mängder musik till en låg kostnad, ett lagligt alternativ till nedladdning. Att företaget lyckades lansera sin idé ­– och framgångarna som följt – är till stor del tack vare avtal och samarbeten. Men hur gick de tillväga?

– Avtal och samarbeten. För att ha någon musik att erbjuda var de tvungna att skaffa sig rättigheterna till massor av musik. Snabbt. Genom att erbjuda världens största skivbolag att bli delägare i Spotify till en symbolisk summa pengar fick de tillgång till de multinationella bolagens musik. De fyra största skivbolagen betalade tillsammans endast runt 100 000 kr för 18 procents ägande, en andel som nu är värd många, många miljoner. Det här var avtal och samarbeten som var helt nödvändiga för Spotify existens.

På senare tid har Spotify även börjat samarbeta med andra typer av företag, som Facebook och Coca-cola.

­– Affärsstrategier. En av Spotifys tidiga affärsstrategier var att bara de som hade en personlig inbjudan fick tillgång till Spotifys musik. Det gjorde att människor började prata om Spotify, att det verkade exklusivt och skapade en efterfrågan. En affärsstrategi som fick människor att intressera sig för produkten.

– Företagshemligheter. Insynen i företaget är minimal. Mycket lite har sipprat ut om hur stor vinst Spotify gör, hur avtalen med skivbolagen ser ut och vad artisterna får för ersättning. Klart är i alla fall att Spotify tjänar pengar på att inte köra med öppna kort.

En närmare titt på olika möjligheter

Det finns flera möjligheter att ta hand om sitt företags immateriella tillgångar. De är viktiga att känna till i de fall tillgångarna inte faller inom ramen för immaterialrätten.

Affärshemligheter

Recept och processer för att ta fram en viss produkt kan höra till företagets affärshemligheter. De kan generera pengar exempelvis genom licenser till andra företag inom samma bransch. Läsk tillverkas till exempel ofta på licens.

Affärsstrategier

Det spelar ingen roll hur bra idé du har om du inte också tänker ut hur din produkt ska nå köparna. Att ha affärsstrategier handlar om att göra medvetna val och tänka långsiktigt oavsett om det handlar om produktutveckling, sortiment, lansering, kommunikation eller något annat viktigt i företaget.

Avtal och samarbetspartners

För Spotify var avtalen med skivbolagen en nödvändighet för att man ens skulle kunna starta sin verksamhet. För andra företag kan avtalen vara mindre avgörande, men nog så viktiga. Finns det användarrättigheter som licensieras ut? Jobbar man med frilansare? Produktutvecklare? Leverantörer? Se till så att samarbetsavtalen finns på papper.

Know how och medarbetare

Det är inte så bra om bara en person känner till hur man tillverkar er produkt och han eller hon plötsligt bestämmer sig för att börja jobba hos konkurrenten. Är det någon i företaget som har avgörande spetskompetens, försök sprida och dokumentera kunskapen. Ett företags medarbetare kan vara dess mest värdefulla tillgång och skapa starka kundrelationer, till exempel inom konsultföretag.

Kunder

Kundregistret kan vara mycket värdefullt, även om man många gånger inte tänker på det som en tillgång. Ett kundregister kan vara intressant för andra bolag, leda till affärssamarbeten och vara betydelsefullt vid en försäljning av företaget.