Aktiviteter

Vi arrangerar och deltar i många olika slags aktiviteter för att sprida kunskap om immaterialrätten.