Svensk immaterialrättslig forskarträff

Välkommen till en heldag med fokus på immaterialrättsforskning. Kom och träffa kollegor som forskar inom immaterialrätt i Sverige. Diskutera framtida samarbetsmöjligheter. Informeras om det senaste av forskningsfinansiärerna. Få möjlighet att påverka utvecklingen!

Sverige behöver och har goda förutsättningar för immaterialrättslig forskning av hög kvalitet. Landets höga digital mognad och immaterialrättsforskarnas samlade kraft ger oss goda möjligheter att närma oss de stora frågorna som digitaliseringen och annan teknologisk utveckling ställer.

Träffens syfte är att samla Sveriges akademiska immaterialrättsforskare, för att vi ska lära känna varandra och våra forskningsintressen. Tillsammans kan vi hitta konkreta sätt att samverka för att vara aktuella för större forskningsprojekt och för att bättre nå ut med immaterialrättsforskningen.

På agendan

  • Några av Sveriges främsta immaterialrättsforskare målar upp nuläget för forskningsfältet.
  • Representanter från forskningsfinansiärerna ger sin syn på immaterialrättsforskningens roll för Sverige som ledande kunskapsnation.
  • Mingel för match-making inför framtida forskningsprojekt och ansökningar, och andra potentiella samarbeten.
  • Workshop där vi reflekterar över de inledande presentationerna och diskuterar hur vi tillsammans stärker vårt forskningsfält och varandra. 

Patent- och registreringsverket, PRV, står som värd för arrangemanget.

Initiativtagare:

  • Frantzeska Papadopoulou, professor i civilrätt och ämnesföreståndare immaterialrätt, juridiska fakulteten, Stockholms universitet, och
  • Christina Wainikka, docent i civilrätt och policyexpert för immaterialrätt, Svenskt Näringsliv

Tid: 14 september, 8.30 – 15.00
Plats: Patent- och registreringsverket, Valhallavägen 136

Frukost och lunch ingår.

Inbjudan riktar sig till dig som är immaterialrättsforskare, forskningsfinansiärer eller dig inom akademin med ett brinnande intresse för immaterialrätt.

Vidarebefordra gärna denna inbjudan till forskarkollegor eller andra som du tror kan vara intresserad av att delta.