Upphovsrätt Grund

Kursen går igenom vad som kan skyddas av upphovsrätt, vad skyddet innebär och vad som gäller vid användning av andras skapade verk och prestationer i analog och digital miljö.

Upphovsrätt

Upphovsrätt – copyright på engelska – är ensamrätten till intellektuella skapelser och prestationer av olika slag. Upphovsrätt skyddar konstnärligt skapande som exempelvis musik, film och litteratur.

Till skillnad från patent-, varumärkes- och designskydd behöver man inte ansöka om skydd för att få upphovsrätt till det man har skapat. Skyddet uppstår automatiskt när verket kommer till, men förutsättningen är att verket är tillräckligt originellt.

Kursmål

Målet med kursen Upphovsrätt är att ge dig som deltar en god förståelse för vad som kan skyddas av upphovsrätt, vad skyddet innebär och vad som gäller vid användning av andras skapade verk och prestationer i analog och digital miljö.

Målgrupp

Kursen passar dig som jobbar med film, musik, video, bilder, presentationer och liknande inom exempelvis marknadsföring, kommunikation eller kommer i kontakt med upphovsrätt i digitala miljöer. Kursen lämpar sig även för företagsrådgivare, affärsstrateger med flera.

Kursbeskrivning

Kursen hålls av en jurist som är specialiserad på upphovsrätt och ger grunderna i upphovsrätt, både i analog och digital miljö. Frågor som kommer besvaras är: Vad skyddas av upphovsrätt? Vad innebär det upphovsrättsliga skyddet? Finns det några undantag från upphovsrätten? Gäller upphovsrätten i digitala medier?

Exempel på ämnen som tas upp

  • Vad skyddas?
  • Hur ser skyddet ut?
  • När får man använda ett skyddat verk utan tillstånd?
  • Vem äger materialet på sociala medier? Idag och imorgon.
  • Vilket ansvar har plattformarna och vem äger materialet som jag publicerar/postar