Använd e-tjänster (covid-19)

På grund av Coronaepidemin ber vi våra kunder att i så stor utsträckning som möjligt använda elektroniska tjänster.

PRV vill bidra till minskad smittspridning med anledning av det pågående utbrottet av covid-19. Därmed arbetar så många som möjligt av PRV:s handläggare hemifrån, vilket försvåras av pappershantering. Därför ber vi våra kunder att i så stor utsträckning som möjligt använda våra elektroniska tjänster, istället för att skicka in papper.