Australien går med i TMview

Immaterialrättsmyndigheten i Australien (IP Australia) har gjort sitt register av varumärken tillgängligt via sökverktyget TMview.

Totalt 74 immaterialrättsmyndigheter levererar nu varumärkesinformation till TMview.

Med detta tillägg på mer än 1,6 miljon varumärken från Australien så innehåller TMview mer än 59 miljoner varumärken.

Sedan starten, den 13 april 2010, har TMview haft mer än 70 miljoner sökningar från 169 olika länder med Spanien, Kina och Tyskland med flest andel användare.