Avdrag på kostnaden för genomgång av företagets immateriella tillgångar

1 maj öppnar nästa ansökningsperiod för SME Fund. Du som företagare har nu möjlighet att få ersättning både för en professionell genomgång av ditt företags immateriella tillgångar och/eller registreringsavgiften för varumärke och design.

Sedan januari har små och medelstora företag haft möjlighet att söka bidrag från EUIPOs SME Fund och få tillbaka halva grundavgiften när du ansöker om att registrera ett varumärke eller en design hos EUIPO eller annan myndighet inom EU, däribland PRV.

Nu kan du också få 75% avdrag på kostnaden för en genomgång av företagets immateriella tillgångar, en IP scan.

Rådgivare inom området immateriella tillgångar tittar på din affärsmodell, dina produkter eller tjänster och tillväxtplaner och hjälper dig att identifiera de viktigaste immateriella tillgångarna ur ett affärsperspektiv. Tjänsten kan hjälpa dig att bestämma vilka immateriella rättigheter du ska ansöka om och hur du ska utforma din strategi för immateriella tillgångar i framtiden. Har du redan registrerat immateriella rättigheter får du råd i hur du kan utveckla din immaterialrättsportfölj.

Varje företag kan få upp till 1 500 EUR i ersättning.

Denna IP scan samordnas av PRV. Mer om hur du ansöker om att få ta del av tjänsten kan du läsa här.

Grants SME Fund - EUTM (extern webbplats)

När du fått ansökan godkänd kontaktar du PRV för att få tillgång till rådgivaren som ska utföra IP scanningen.

Kontakt: