Elektronisk verifiering

När det inte är praktiskt möjligt att använda våra e-tjänster godkänner PRV elektronisk verifiering.

Ansökningshandlingar som lämnas in till PRV ska som regel vara undertecknade. Detsamma gäller när handlingar behöver verifieras. För flera ärendetyper tillhandahåller PRV e-tjänster här på webbplatsen där elektronisk signering ingår i tjänsten. Vi vill uppmuntra våra användare att använda dessa verktyg i så stor utsträckning som möjligt. Särskilt viktigt är det att använda våra e-tjänster i ärenden där sekretess önskas. PRV kan nämligen inte garantera sekretess för handlingar som skickas med e-post.

När det inte är praktiskt möjligt att använda våra e-tjänster godtar PRV elektronisk verifiering så länge de uppfyller kraven på avancerad eller kvalificerad signering enligt eIDAS-förordningen.

I tveksamma fall, dvs. om det är osäkert om en signatur uppfyller de kraven, kommer PRV att förbehålla sig möjligheten att fråga efter handlingar underskrivna för hand.