EU-kommissionen inbjuder till offentliga samråd

Skydd för geografiska beteckningar för icke-jordbruksprodukter

EU-kommissionen har inlett ett offentligt samråd rörande ett eventuellt regelverk om skydd för geografiska beteckningar för icke-jordbruksprodukter och inbjuder olika intressenter att lämna synpunkter. För närvarande finns enbart ett regelverk på EU-nivå för att skydda geografiska beteckningar på jordbruksprodukter, vin och sprit, men nu vill kommissionen undersöka om det finns behov av att skydda exempelvis hantverksprodukter, industriprodukter och vissa naturtillgångar. Det finns i dagsläget inga nationella svenska regler kring geografiska beteckningar, utan de svenska beteckningarna är skyddade genom EU-direktiv. Ungefär hälften av EU:s medlemsstater har någon form av nationell lagstiftning kring geografiska beteckningar.

För den som är intresserad finns mer information nedan. Samrådet är öppet till den 22 juli 2021.

EU-skydd av geografiska beteckningar för andra produkter än jordbruksprodukter (europa.eu)

Design

EU-kommissionen har inlett ett offentligt samråd rörande en översyn över EU:s regler för industridesign (direktivet om mönsterskydd) och inbjuder olika intressenter att lämna synpunkter.

Att utnyttja EU:s innovationspotential – En handlingsplan för immateriella rättigheter till stöd för EU:s återhämtning och resiliens av den 25 november 2020 tillkännagav kommissionen att den efter den framgångsrika reformen av EU:s varumärkeslagstiftning ämnade se över EU:s lagstiftning om formgivningar. Nu har du chansen att påverka det arbetet.

För den som är intresserad finns mer information om immateriella rättigheter – översyn av EU:s regler för industridesign (direktivet om mönsterskydd). Samrådet är öppet tills den 22 juli 2021.

EU:s regler för industridesign (europa.eu)