Från 1 februari 2021 ska e-postadress anges i internationell ansökan

Från 1 februari 2021 ska en e-postadress till ombudet eller sökanden anges i ärenden till WIPO (World Intellectual Property Organization).

Detta gäller följande blanketter:

  • Internationell ansökan (MM2, MAA)
  • Ägarbyte eller överlåtelse (MM5)
  • Separat notering om ombudskap (MM12).

WIPO kommer utfärda föreläggande om dessa uppgifter saknas.

Dessutom uppmanas WIPO-ombud att anmäla e-postadresser till befintliga internationella designeringar där ni håller ombudskapet. Det görs genom e-formuläret: https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/.